Saturday, June 30, 2007

خامنه ای، در دفاعی کم سابقه از عملکرد دولت محمود احمدی

بی بی سی : خامنه ای، در دفاعی کم سابقه از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، شرایط فعلی این کشور را 'استثنایی' و 'بی نظیر' خوانده است.رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد تلویحی از دولت های پیشین ایران گفته برخی افراد تصور می ‌کردند دوران شعارهای اصلی انقلاب به پايان رسيده و "حتی برخی به اين شعارها گستاخی و جسارت نيز کردند، اما به همت مردم و روی کار آمدن دولت نهم، اين شعارها و ارزشها بار ديگر احيا شده است." سخنان روز شنبه (سی ام ژوئن) رهبر جمهوری اسلامی در حالی طرح می شود که در روزهای گذشته و به دنبال اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در ایران، نا آرامی هایی در شهرهای مختلف این کشور رخ داده و بنا به گزارش ها، پس از به آتش کشیده شدن چند پمپ بنزین فضای امنیتی در برخی از این اماکن حاکم شده است. خامنه ای که در جمع مسئولان اجرایی ایران سخن می گفت، به مسئله بنزین نیز اشاره کرده و اقدام دولت آقای احمدی نژاد را 'شجاعانه' خواند.به گفته برخی ناظران حمایت رهبر جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد این بار زمانی رخ می دهد که اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اعتراض های فراوانی را در ایران برانگیخته و ادامه فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم، این کشور را به سومین قطعنامه شورای امنیت نزدیک کرده است. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور دو قعطنامه خواهان توقف غنی سازی در ایران و از سر گیری مذاکرات هسته ای این کشور شده است. اما مقام های ایرانی توقف غنی سازی را 'خارج از دستور کار' نامیده و گفته اند برای گفتگوها پیش شرطی نمی پذیرند. خامنه ای روز شنبه بار دیگر این موضع ایران را تکرار کرده و با حمایت از سیاست خارجی دولت احمدی نژاد، گفته موضع جمهوری اسلام در عرصه سياست خارجی از ابتدا 'تهاجمی' بوده و "تبديل اين سياست به موضع تدافعی خطاست و متأسفانه اين خطا گاه اتفاق افتاده است." رهبر جمهوری اسلامی اشاره دقیقتری به مورد این خطا نکرده و تنها افزوده که موضع تهاجمی به معنای سیاست 'طلبکارانه' است و با سیاست 'جنگ با دنیا' تفاوت دارد.وی افزوده است: "جمهوری اسلامی ایران در قضیه سیاست های استکباری، در مسئله زن، در مسئله ایجاد جنگ‌های داخلی و تولید سلاح، در قضیه اشاعه سلاح های کشتار جمعی، در زمینه گسترش فرهنگ لاابالی گری و اشاعه شهوت جنسی از دنیای به اصطلاح مدرن امروز سوال دارد و طلبکار است." خامنه ای در بخش دیگری از سفرهای داخلی پرشمار آقای احمدی نژاد که منتقدان زیادی در دو سال اخیر داشته، دفاع کرده و گفته است: "اینکه در برخی شهرها، مردم که تا آن زمان یک مدیرکل را هم ندیده بودند، از نزدیک با رئیس جمهور دیدار کنند، کار مهمی است ... و باید تا انتها ادامه یابد."

No comments: