Saturday, November 03, 2007

ايران، موضوع داغ انتخاباتي امريکا
نگاه لوموند: - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]
‏‏کورين لنه
ايران به يکي از موضوعات اصلي در تبليغات و مبارزات انتخاباتي ايالات متحده تبديل شده است. از نظر جمهوري خواهان، اين ‏موضوعي است که به واسطه آن مي توان به "امنيت ملي" پرداخت و از مباحث ناراحت کننده عراق دوري گزيد و از نظر ‏دموکرات ها، اين وسيله اي است براي حمله به سوگلي هيلاري کلينتون. ‏
جدا از رون پل، کانديداي ايالت تگزاس و يکي از مخالفان جنگ عراق، جمهوري خواهان از روحيه لازم براي تطبيق خود با ‏سياست بوش مبني بر حمله بازدارنده برخوردار نيستند. رودي جولياني، شهردار سابق نيويورک، اظهار داشته که دستيابي ‏جمهوري اسلامي به سلاح هسته اي، ايران را 5 تا 10 سال به عقب باز مي گرداند.‏
‏ جولياني روز دوشنبه 29 اکتبر رقباي دموکرات خود را به مدارا با تهران و تلاش براي مذاکره [به هر قيمت ممکن] محکوم کرد. ‏او با حالتي طعنه آميز اظهار داشت: "کل مناقشه اي که بين هيلاري کلينتون و براک اوباما روي داده، اين است که آيا بايد احمدي ‏نژاد و بن لادن را براي مراسم انتصاب دعوت کرد يا خير."‏
در اردوگاه دموکرات ها، رأي مثبت خانم کلينتون و توصيه وي به جرج بوش براي قراردادن سپاه پاسداران در رديف سازمان هاي ‏تروريستي، راه را براي انتقاد عليه او باز کرد. او در ميان هشت کانديداي دموکرات، تنها کانديدايي بود که از اين قطعنامه ‏‏[تصويب شده در تاريخ 26 سپتامبر در مجلس سنا] حمايت کرد.‏
مطابق با ماده اصلاحي اين قطعنامه، مقرر شده که جلوگيري از تلاش دولت ايران داير بر تبديل شبه نظاميان شيعه عراقي به قدرتي ‏شبيه به حزب الله يکي از ارکان مهم براي امنيت ملي ايالات متحده است. در اين ماده همچنين توصيه شده که آمريکائي ها به فعاليت ‏هاي خشونت آميز در داخل خاک عراق خاتمه دهند و بدين ترتيب هرگونه دستيازي احتمالي به خاک ايران نيز مردود شناخته شده. ‏در متن اين قطعنامه همچنين آمده است که از دستگاه هاي دولتي امريکا در زمينه هاي ديپلماتيک، اقتصادي و نظامي به شکلي ‏محتاطانه و مدبرانه استفاده شود.‏
در پانزدهمين مناظره تلويزيوني دموکرات ها که روز سه شنبه 30 اکتبر در فيلادلفيا انجام شد، خانم کلينتون به دليل رأي خود به ‏شدت مورد اعتراض قرار گرفت. او در دفاع از خود اظهار داشت: من با مقوله جنگ مخالفم، ولي با دست روي دست گذاشتن نيز ‏موافق نيستم. آنچه که مورد نظر من است، انجام يک ديپلماسي قاطع و اعمال تحريم است.‏
تيم روسرت، روزنامه نگار و مجري برنامه، با لحني بسيار رسمي اين سؤال را از شرکت کنندگان پرسيد: آيا شما خود را موظف ‏مي دانيد که ايران را از دستيابي به سلاح هسته اي بازداريد؟ ابتدا خانم کلينتون پاسخ داد: "من قصد دارم تا آنجا که در توانم است ‏از دستيابي ايران به بمب جلوگيري کنم روسرت از او پرسيد: آيا اين يک وظيفه است؟ و پاسخ هيلاري کلينتون مثبت بود. ‏
ازطرف ديگر، براک اوباما که در پاسخ به اين سؤال مردد بود، آن را به شيوه ديگري مطرح کرد و در نهايت نيز به عنوان پاسخ، ‏به "سياست ايجاد وحشت" رييس جمهور بوش اشاره کرد. دنيس کوسينيچ، کانديداي چپ گرا نيز به نوبه خود از مجري برنامه ‏خواست تا با شيوه بهتر و دقت بيشتري مسايل مربوط به ايران را مطرح کند. وي در اين خصوص گفت: اين رسانه ها بودند که ما ‏را به حمله عليه عراق واداشتند. من از آنها مي خواهم که قدري خويشتن داري کنند.‏
همه در انتظار يک اوباماي جنگ طلب بودند. جان ادواردز، ديگر کانديداي حزب دموکرات و يار انتخاباتي جان کري در انتخابات ‏رياست جمهوري 2004، به شدت خانم کلينتون را مورد اعتراض قرار داد. او از خانم کلينتون به عنوان يک کانديداي "حزب باد" ‏ياد کرد و اظهار داشت که او بيشترين بهره را از لابي هاي واشنگتن برده است. ادواردز همچنين او را در رابطه با ملحق شدن به ‏قطعنامه تنظيم شده توسط نومحافظه کاران ملامت کرد.‏
در اين مناظره تلويزيوني که به برادرکشي انجاميد، جو بايدن، ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري و از اعضاي کميسيون ‏خارجه مجلس سنا، همکاران خود را به آرامش و احترام دعوت کرد. او گفت: من به طور کامل با موضع هيلاري مخالف نيستم. از ‏طرف ديگر، او ترجيح داد که آقاي جولياني را مورد هدف قرار دهد و با خنده اظهار داشت: او پس از جرج بوش، اولين کسي است ‏که داراي کمترين شرايط براي رياست جمهوري است. و در پايان نيز افزود: "او تنها سه چيز را مي تواند در يک جمله بياورد: ‏اسم، فعل و عبارت 11 سپتامبر.‏
منبع: لوموند، 31 اکتبر ‏مترجم: علي جواهريalijava_rooz@yahoo.es

No comments: