Thursday, November 01, 2007

روز480 رو از بازداشت غير قانوني کيوان رفيعي گذشت


480 روز از بازداشت غير قانوني کيوان رفيعي گذشت
فعالان حقوق بشر در ايران : کيوان رفيعي فعال حقوق بشري که در 18 تير ماه سال 85 توسط مامورين وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شده است همچنان در بند 7 زندان اوين در شرايط بلاتکليفي جهت اعمال فشار روحي مضاعف نگهداري مي شود.وي هم اکنون بيش از 480 روز است که در بازداشت غير قانوني وزارت اطلاعات قرار دارد و دادگاه انقلاب با اعمال فشار وزارت اطلاعات برگزاري دادگاه وي را به تاخير انداخته است . کيوان رفيعي با گذشت 16 ماه از بازداشتش تا کنون موفق به ملاقات با وکيل خود نشده است و شش بار به دادگاه انقلاب مراجعه کرده و هر بار به بهانه هاي واهي دادگاه وي برگزار نشده است . خانواده وي با مراجعه به دادگاه انقلاب خواستار مشخص شدن وضعيت پرونده ايشان شدند در جواب مسئولين اعلام کرده اند که از نگهداري اين زنداني در زندان بي اطلاع هستند و از نظر دادگاه دليلي براي نگهداري ايشان در زندان وجود ندارد .آزادي کيوان رفيعي منوط به اجازه وزارت اطلاعات مي باشد اما شنيده ها حاکي از پرونده سازي هاي مجدد از سوي وزارت اطلاعات براي اين فعال حقوق بشري است ، تا وي را تحت عناوين ديگر همچنان در زندان نگهداري کند ، لازم به توضيح است که قاضي پرونده پيشتر به خالي بودن پرونده ايشان اقرار کرده بود.

No comments: