Saturday, November 03, 2007

کارگردان فرانسوي- ايراني به دادگاه مي رود
گزارش سي بي سي از وضعيت مهرنوش سلوکي - یکشنبه 13 آبان 1386 [2007.11.04]
مهرنوش سلوکي کارگردان ايراني الاصل تبعه فرانسه و ساکن مونترال، به اتهام تبليغ عليه نظام، در ماه نوامير در ‏دادگاهي غير علني در ايران محاکمه مي شود.‏
اين کارگردان 38 ساله و تحصيلکرده دانشگاه کبک روز 17 نوامبر[26 آبان] محاکمه مي شود. مردم و حتي ‏اعضاي خانواده اش، حق حضور در دادگاه را ندارند. او پس از مصاحبه با اعضاي خانواده يکي از رهبران ‏گروه هاي مخالف حکومت ايران، در تهران دستگير شد و يک ماه در زندان اوين به سر برد.‏
سلوکي که در سال 2003 از فرانسه به کانادا مهاجرت کرد و توانسته بود از مقامات ايراني براي ساختن فيلم ‏مستند درباره وقايع بعد از جنگ ايران و عراق در ايران، مجوز بگيرد.‏
مهرنوش بعد از آزادي از زندان اجازه خروج از کشور را ندارد. مقامات ايراني يادداشت ها و فيلم او را ضبط ‏کرده اند. وي که پاسپورت فرانسوي دارد، درباره بازداشتش مي گويد که اين اقدام "بسيار عجيب" است، زيرا ‏فيلمش هنوز کاملا ساخته نشده و هيچ تبليغي براي آن نشده است.‏
سازمان عفو بين الملل و گزارشگران بدون مرز که مقرش در پاريس است، پرونده او را در اختيار گرفته اند و ‏درباره وضعيت او دائما گزارش مي دهند. گزارشگران بدون مرز مي گويد که خانواده اين فيلمساز در فرانسه ‏خانه شان را گرو گذاشته اند تا وثيقه دخترشان را در ماه مارس پرداخت کنند. سلوکي بعد از گذراندن يک ماه در ‏سلول انفرادي زندان بدنام اوين، بعد از اينکه خانواده اش وثيقه 116 هزار دلاري را پرداخت کردند، آزاد شد.‏
‎‎تحت فشار رواني‎‎
در گزارشي که در 21 ژوئيه در سايت گزارشگران بدون مرز منتشر شد، سلوکي گفته بود که از جلوگيري از ‏خروجش از ايران، گيج شده است. او گفته بود: "پس چرا هنوز من را در ايران نگه داشته اند؟ آيا جرم من داشتن ‏مليت فرانسوي است؟ يا به اين دليل که در کانادا اقامت دارم؟ و يا به خاطر اين است که من يک فيلمساز مستقل ‏هستم؟"‏
دنيس مک کريدي، فيلمساز کانادايي که حرکتي را براي آزادي سلوکي سازماندهي مي کند، مي گويد که وي نوميد ‏است و تحت فشارهاي رواني شديدي قرار دارد. ‏
مقامات ايراني در سرکوب روزنامه نگاران، سابقه أي طولاني دارند. زهرا کاظمي، عکاس خبري ايراني- ‏کانادايي، در سال 2003 و درست سه هفته بعد ازاينکه به جرم عکاسي در بيرون از زندان اوين در جريان ‏اعتراض هاي دانشجويي، در زندان فوت کرد.‏
منبع: شبکه سي بي سي کانادا 3 نوامبر‏
‏ ‏

No comments: