Friday, November 02, 2007

بازداشت پدر یاسر گلی و ضرب و شتم مادر روناک صفارزاده دو فعال دانشجویی و مدنی بازداشت شده


بازداشت پدر یاسر گلی و ضرب و شتم مادر روناک صفارزاده دو فعال دانشجویی و مدنی بازداشت شده
ادوارنیوز: دامنه برخورد با فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در سنندج به خانواده آنها گسترش یافته است. به گزارش خبرنگار ادوارنیوز پدر یاسر گلی دانشجوی محروم از تحصیل و فعال دانشجویی کرد که در سنندج بازداشت شده است در هنگام مراجعه به دادگاه برای پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت شده است. همچنین به گزارش تغییر برای برابری از منابع جنبش زنان، ماموران دادگاه سنندج روز گذشته مادر روناک صفارزداه را که برای پیگیری وضعیت دخترش به دادگاه مراجعه کرده بود، مورد ضرب و شتم قرار دادند. مادر روناک در پی پرس و جوی وضعیت دخترش با اعتراض ماموران دادگاه مواجه می شود. روناک صفارزداه، اعضای فعال کمپین در سنندج 17 مهر ماه در خانه اش بازداشت شد. پنج شنبه هفته گذشته، پس از 18 روز بی خبری خانواده اش از وی ، قرار بازداشت روناک برای یک ماه تمدید شد.

No comments: