Friday, November 02, 2007

بیانیه انجمنهای اسلامی دانشجویان 30 دانشگاه کشور در محکومیت صدور احکام ناعادلانه برای سه دانشجوی منتقد امیرکبیر بازداشت سایر دانشجویان و


بیانیه انجمنهای اسلامی دانشجویان 30 دانشگاه کشور در محکومیت صدور احکام ناعادلانه برای سه دانشجوی منتقد امیرکبیرو بازداشت سایر دانشجویان
بیانیه انجمنهای اسلامی دانشجویان 30 دانشگاه کشور در محکومیتصدور احکام ناعادلانه برای سه دانشجوی منتقد امیرکبیرو بازداشت سایر دانشجویان : دیر گاهی است بانگ عدالت خواهی از هر کران به گوش می رسد ولیکن چه بسیار فاصله است میان زنجیر های سرد و بی روح بند 209 و شعار های فریبکارانه این داعیه داران مهر ورزی. چه بسیار است فاصله میان ادعای مهرورزی و برخوردهای صورت گرفته با معلمان ، کارگران ، فعالین حقوق بشر ، زنان ،روشنفکران ، روزنامه نگاران ،اساتید و دانشجویان نقل ها گفتند، شرح ها دادند : از عدالت مهر و آزادی. اما افسوس که برخی تأمل ناکرده چونان کودکانی نابالغ پذیرفتند هر آنچه که شنیدند. ایمان آوردند به دروغی به بزرگی همه تاریخ پردرد این مرز و بوم. چه نیکوست گر اندکی تأمل کنیم و برای لحظه ای ا ز خود بپرسیم، در گوش دوستانمان نجوا کنیم و بر بالای بلندی شهر فریاد زنیم. آخر بر کدامین گناه به مسلخ می برند یاران دبستانیمان را؟ این بزرگ مردان، این مقیمان موطن آزادگان تو ! آری از تو می پرسم!! بر کدامین جرم و در کدامین محکمه دوستانمان به سپری کردن روزهای خاکستری در پشت میله های کج فهمی و کور فکری ها محکوم شدند، آن هم آن هنگام که دولت مردان خاکستری پوش نهم خود را منادی آزادی و عدالت می دانند. عدالت چه غریب و مهجور است، آن هنگام که بر زبان سیاسان بی اعتبار جاری می گردد. آری! آزادی را در سلول های تنگ و نمور بند 209 به مسلخ می برند و سر می برند آن جا که یاران آزاد اندیشمان مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری تنها و تنها به جرم انسانیت روزها از پی هم می گذرانند و شبها به صبح می رسانند و طعم تلخ و گس عدالت و آزادی این مدعیان کذاب را می چشند. و به نظاره می نشینند دستگیری آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند ، مازیار سمیعی و دوستان دانشجویمان در اهواز و دیگر دانشگاههای کشور را .آری ! با این گمان باطل به مسلخ می برند تادیگر کسی از گسترش بیکاری و فقر در دوران خوش درآمدهای نفتی ، از گسترش تبعیض و فساد در عصر شعار مبارزه با آن،از واگذار دریای خزر به روسهاو عقد قراداد ترکمانچای البته با ساز و دهل ، ازبه زندان افکندن کارگر و معلم برای درخواست نان، از به مسلخ بردن روشنفکر،روزنامه نگار و نویسنده برای بیان حقیقت ،از مجازات فعالین سیاسی و حقوق بشربه جرم دفاع از حق مردم ، از زندانی شدن فعالین هویت طلب ترک و کرد برای طلب کردن حق خود ودر نهایت از تعطیلی نهادهای مستقل دانشجویی، ستاره دار کردن دانشجویان و محرومیت از تدریس و تحصیل استاد و دانشجو در دوران مهرورزی دولت نهم نگویدو ننویسد و اعتراضی نکند. آیا هنگامه آن است که ایمان بیاوریم به آغازفصل سرد، فصلی به سرمای وجود خسته یک ملت. اکنون بیایید بمانیم و برای اندک مجالی پرده های زمخت تبلیغات و هیاهوی این نابخردان نا اهل را بدریم. فریاد بر آوریم هر چند که گلوهایمان خشکیده، هر چند که بغض هایمان شکسته است. مگر ما چه جز غل و زنجیر استبداد برای از دست دادن در راه مبارزه داریم. دوست در بندم بدان! که هرگز نخواهیم گذاشت حتی لحظه ای سایه شوم رخوت بر پیکر جنبش سایه افکند و حتی اندک زمانی بیرق پر افتخار مبارزه در راه حق و آزادی که تو جانانه بر دوش می کشی بر خاک مذلت این ظالمان مقدس مآب بیفتد. در مقابل این خیانت به نام آزادی و عدالت ساکت نخواهیم نشست چنانکه در دانشگاه امیرکبیر، تهران و علامه در برابر حق کشی ها سکوت نکردیم و دانشگاه را به مرداب اقتدارگرایان بدل نمودیم و تا زمان پابرجاست قسم بر قلم که گره از مشت هایمان باز نخواهیم کرد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز وعلوم پزشکی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فنی شهید باهنر شیراز انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اراک شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی آمل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعی سینا همدان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه سمنان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امور اقتصادی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سبزوار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سهند تبریز

No comments: