Saturday, November 03, 2007

ارسال بسته‌های حجاب به دانشگاهها به عنوان يک مرحله پیش اقدام برای گسترش فرهنگ حجاب
بسته‌های نمایشگاهی حجاب و عفاف که از الگوهای مختلف مانتو و مقنعه از زنان قدیم و زنان ملل در آن استفاده شده است به دانشگاههای کشور ارسال می‌شود. دکتر محسن اسلامی مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با مهر در خصوص سیاست‌های این وزارتخانه در بسط فرهنگ حجاب و عفاف در دانشگاهها گفت : این اعتقاد در مجموعه فرهنگی وزارت علوم وجود دارد که در جامعه دانشگاهی باید قبل از اقدام به برخورد، یک پیش اقدام صورت گیرد و جامعه دانشگاهی در حال حاضر در مرحله پیش اقدام برای گسترش فرهنگ حجاب است.وی در تشریح پیش اقدام‌ها در بحث پوشش دانشجویی به مهر گفت : دعوت از طراحان لباس برای حضور در دانشگاه‌ها، برگزاری نمایشگاه‌های پوشش و معرفی شکل‌های جدید از حجاب می تواند در گسترش فرهنگ حجاب موثر باشد. البته که شکل‌ها بسیار مهم هستند اما حقایق نیز تغییر ناپذیرند. اسلامی خاطرنشان کرد : زمانی که در جوامع صحبت از این می شود که یک تنوعی به حجاب بدهیم، منظور این است که الگوهای حجاب در محافل عمومی متنوع شود و در این صورت است که جامعه خود به خود استقبال می کند، زیرا احکام الهی منبعث از فطرت است.

No comments: