Friday, November 02, 2007

ساخت نیروگاه بوشهر تحت کنترل آژانس انجام می شود


ساخت نیروگاه بوشهر تحت کنترل آژانس انجام می شود
خبرگزاری «نووستی» : ساخت نیروگاه اتمی بوشهر تنها تحت کنترل کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می شود و مشمول تحریمات بین المللی که علیه ایران اعمال شده اند، قرار نمی گیرد. این مطلب را "نیکلای اسپاسکی" معاون رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه "روس اتم" در مصاحبه ای با روزنامه سوئیسی "تان" اعلام کرد که روز جمعه به چاپ رسید. وی تاکید کرد: "اگر تهران ذره ای از شرایط قرارداد منحرف شود (این شرایط استفاده از رآکتورها تنها در اهداف صلح آمیز را در نظر دارند)، ما سریعاً همکاری را متوقف می کنیم". معاون "روس اتم" خاطر نشان نمود که ساخت نیروگاه اتمی بیش از آنچه که برنامه ریزی شده بود، زمان گرفت، چرا که "در ابتدا پروژه روسی نبود و در روند ساخت ما مجبور به سازگار سازی فناوری های روسی با دستگاه های آلمانی شدیم". وی معتقد است که تمامی کارها تا پایان سال جاری تمام خواهند شد. اسپاسکی درباره عرضه سوخت هسته ای روسیه به ایران گفت که "مسئله فنی است و نه سیاسی" و افزود که "سوخت هسته ای تنها پس از پایان ساخت نیروگاه عرضه می شود". وی توضیح داد که سوخت پیش از عرضه به ایران توسط بازرسین آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی خواهد شد و در ایران تحت کنترل آنان خواهد بود. در صورتی که از سوی ایران تخلفی در نگهداری و یا استفاده از سوخت سر زند، بلافاصله به روسیه بازگردانده می شود. اسپاسکی افزود: "توافقنامه تنها در صورتی اعتبار خواهد داشت که ایران بازی صادقانه ای داشته باشد و این به نوعی آزمون تهران است".

No comments: