Saturday, November 03, 2007

مالکی: با پ‌ک‌ک مقابله می‌کنیم
بی بی سی : ترکیه با آغاز نشستی درباره برقراری ثبات و امنیت در عراق که در استانبول برگزار می شود، تدابیر امنیتی را در این کشور افزایش داده است.هدف از این نشست، یافتن راه هایی برای برقراری ثبات و امنیت در عراق است و وزرای خارجه شش کشور همسایه عراق در آن شرکت کرده اند.نوری مالکی، نخست وزیر عراق در سخنان خود در این نشست متعهد شد تا با تدابیر فوری به مقابله با پ ک ک بپردازد و مانع از استفاده این گروه از پایگاه های خود در شمال عراق برای حمله به خاک ترکیه شود.وزرای خارجه پنج کشور عضو دایم شورای امنیت، هشت کشور صنعتی، مقام های ارشد سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در نشست استانبول شرکت می کنند.نوری مالکی، نخست وزیر عراق پیش از سفر به ترکیه گفت کشورش امیدوار است تا شاهد اقدام های عملی و نه تنها حرف باشد.
قرار است در این نشست در مورد مسایلی چون بخشودگی بدهی های عراق، کمک های اقتصادی و سرنوشت چهار میلیون آواره عراقی بحث و مذاکره شود.خبرنگار بی بی سی در بغداد می گوید که عراق مایل به آن نیست تا این نشست تحت الشعاع تنش میان عراق و ترکیه بر سر فعالیت های پ ک ک قرار گیرد.جیم میور می گوید که عراقی ها به کاهش خشونت طی ماه های اخیر در عراق اشاره خواهند کرد و ارائه خدمات و ایجاد شغل را برای حفظ این دستاورد ضروری خواهند دانست.اولین دور مذاکرات برقراری ثبات و امنیت در عراق ماه مه امسال در شرم الشیخ مصر برگزار شد اما این نشست، نتیجه خاصی در بر نداشت.منوچهر متکی و کاندولیزا رایس، وزرای خارجه ایران و آمریکا که در نشست شرم الشیخ حضور داشتند، قرار است در نشست استانبول هم شرکت کنند.مانند نشست پیشین، بیشترین تاکید در نشست استانبول بر روی کشورهای همسایه و قدرت های عمده ای خواهد بود که در عراق حضور دارند. خبرنگار بی بی سی می گوید که هدف، همکاری این کشورها برای برقراری ثبات در عراق خواهد بود.خبرنگار بی بی سی می افزاید که حضور وزیر خارجه آمریکا و وزرای خارجه ایران و سوریه، باعث بیشترین جلب توجه خواهد بود و هر نوع فعل و انفعال مثبت، هم برای عراق نتایج مثبتی خواهد داشت و هم برای لبنان.ترکیه به مناسبت برپایی این اجلاس، تدابیر امنیتی شدیدی را در استانبول و شهرهای بزرگ به اجرا گذاشته است.ترکیه خواهان آن است تا آمریکا علیه فعالیت های پ ک ک در شمال عراق وارد عمل شود.خانم رایس روز جمعه در دیدار با علی باباجان، وزیر امور خارجه ترکیه، پ ک ک را دشمن مشترک ترکیه، عراق و آمریکا خواند.قرار است وزرای خارجه ترکیه، آمریکا و عراق در حاشیه نشست با یکدیگر دیدار کنند.

No comments: