Thursday, November 01, 2007

تصور مردم آمریکا: ایران،چین و کره شمالی بزرگترین تهدیدهای جهان


تصور مردم آمریکا: ایران،چین و کره شمالی بزرگترین تهدیدهای جهان
عصر ایران- نظرسنجی جدید موسسه بین المللی گالوب نشان می دهد مردم آمریکا، ایران را بزرگترین تهدید برای ثبات و امنیت جهانی می دانند و چین از این نظر با اختلاف فاحشی در مکان دوم قرار دارد.به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، موسسه گالوب در یک نظرسنجی جدید اعلام کرد: "35 درصد مردم آمریکا از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای ثبات جهانی یاد می کنند."این در حالی است که 19 درصد چین را به عنوان تهدید اصلی دانستند و کره شمالی با 10 و عراق با 9 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفتند.در این میان هشت درصد آمریکایی ها کشور خود را بزرگترین تهدید قلمداد کردند و چهار درصد نیز به روسیه رای دادند.از سوی دیگر نتایج نظرسنجی بر مبنای طرفداران احزاب دموکرات و جمهوریخواه نشان داد که حدود نیمی از جمهوریخواهان ایران را بزرگترین تهدید می دانند در حالی که این آمار برای دموکرات ها تنها 22 درصد بود.همچنین شمار آمریکایی های موافق تشدید تحریم های یکجانبه علیه ایران بیش از تعداد مخالفان بوده است.34 درصد حمایت خود را از تحریم های یک جانبه هفته گذشته علیه موسسات ایرانی اعلام کردند در حالی که 9 درصد با این تحریم ها مخالف بودند.در همین حال 57 درصد پاسخگویان گفتند: اطلاع کافی از وضعیت موجود برای قضاوت در خصوص این تحریم ها ندارند.گفتنی است نظرسنجی موسسه گالوپ طی روزهای 25 تا 28 اکتبر با مشارکت یک هزار فرد بالغ در آمریکا صورت گرفت.این نظر سنجی ها نشان می دهد رسانه های نو محافظه کاران آمریکایی در معرفی ایران به عنوان "تهدید" تا حد زیادی توفیق داشته اند.

No comments: