Thursday, November 01, 2007

برخورد ماموران دادگاه سنندج با مادر روناک صفار زاده


برخورد ماموران دادگاه سنندج با مادر روناک صفار زاده
تغییر برای برابری: ماموران دادگاه سنندج روز گذشته مادر روناک صفارزداه عضو «كمپين يك ميليون امضاء برای تغيير قوانين تبعيض‌آميز» را که برای پیگیری وضعیت دخترش به دادگاه مراجعه کرده بود، مورد ضرب و شتم قرار دادند.مادر روناک در پی پرس و جوی وضعیت دخترش با اعتراض ماموران دادگاه مواجه می شود.او که فقط می خواست بداند چرا خبری از روناک به خانواده اش داده نمی شود، پاسخی جز برخورد خشن ماموران نمی گیرد و به جرم مادر بودن و نگرانی برای فرزند در بندش کتک می خورد.روناک صفارزداه، اعضای فعال کمپین در سنندج 17 مهر ماه در خانه اش بازداشت شد. پنج شنبه هفته گذشته، پس از 18 روز بی خبری خانواده اش از وی ، قرار بازداشت روناک برای یک ماه تمدید شد
.

No comments: