Saturday, September 29, 2007

حمله اسرائیل به سوریه با کمک معاون سابق وزیر دفاع ایران»


«حمله اسرائیل به سوریه با کمک معاون سابق وزیر دفاع ایران»
عصر ایران - یک روزنامه کویتی ادعا کرد: "اسرائیل در حمله هوایی روز ششم سپتامبر به سوریه از اطلاعات محرمانه علیرضا عسگری استفاده کرد."به گزارش عصر ایران روزنامه الجریده مدعی شد: "عسگری پیشتر اطلاعاتی درباره سایت ها و تاسیسات سوریه که ظاهرا هدف حمله جنگنده های اسرائیلی قرار گرفت را در اختیار منابع جاسوسی غرب قرار داد."جنگنده های اسرائیلی اوایل ماه سپتامبر به حریم هوایی سوریه تجاوز کردند و براثر آتش پدافند هوایی این کشور با فروریختن بمب های خود در مناطق خالی از سکنه گریختند.علیرضا عسگری، معاون وزیر دفاع ایران در دولت خاتمی روز هجدهم بهمن ماه سال گذشته پس از ورود به هتلی در شهر استانبول ترکیه ناپدید شد.در پی این حادثه رسانه های اسرائیلی و آمریکایی ادعا کردند که وی با کمک سرویس های اطلاعاتی غرب از ایران فرار کرده و هم اکنون با این سرویس ها همکاری می کند.رسانه های اسرائیلی همچنین مدعی شدند که "عسگری" اطلاعاتی درباره آنچه برنامه مخفیانه هسته ای ایران خواندند را در اختیار سرویس های جاسوسی غرب قرار داده است
.

No comments: