Saturday, September 29, 2007


آمادگی سپاه برای مقابله با تهدیدات داخلی
آفتاب: فرمانده كل سپاه تاكید كرد: ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی، به كمك ارتش خواهیم شتافت. سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده كل سپاه كه صبح امروز شنبه در مراسم تودیع فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج سخن می‌گفت، با بیان اینكه پاسداران همان بسیجیانی هستند كه تمام وقت باید در خدمت انقلاب باشند، خاطرنشان كرد: بسیجیان نیز نیروهای آماده ولی غیر موظفی هستند كه هر وقت لازم شود در صحنه حاضر شده و در كنار سپاه از انقلاب اسلامی دفاع خواهند كرد. وی، سپاه را سازمانی نظامی، سیاسی و فرهنگی معرفی كرد كه بسیج را در رسالت خود همراه می‌بیند و افزود: فرقی بین سپاه و بسیج نیست و مطابق فرمایشات فرمانده معظم كل قوا نیمی از ماموریت سپاه بر عهده بسیج است. جعفری با یادآوری این موضوع كه ماهیت كلی سپاه مشخص است و صرفا بعد نظامی ندارد، اضافه كرد: مامورت سپاه حفظ دستاوردهای انقلاب و مقابله با تهدیدهای داخلی است و هر تهدیدی كه به دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد كند سپاه به مقابله با آن خواهد پرداخت. فرمانده كل سپاه با ذكر تهدیدات مختلف دشمنان در طول دوران انقلاب اسلامی گفت: بنا به فرموده رهبری، باید سپاه سازمان انعطاف پذیری داشته باشد تا بتواند در برابر تهدیدات سیاسی، اجتماعی و امنیتی دشمنان به درستی وارد عمل شود و سپاه برای تحقق این راهبرد نیاز به سازماندهی در عرصه های مختلف دارد و ما باید بر اساس شرایط محیط یا تهدیدات موجود بتوانیم ساختار خود را وفق دهیم تا همانگونه كه رهبری فرمودند سپاه با انعطاف بتواند به موقع وارد عمل شود. وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در سال 68 و تعیین استراتژی راهبردی سپاه در آن دوران از سوی فرماندهی معظم كل قوا خاطرنشان كرد: همانطور كه بارها رهبری تاكید كردند مسئولیت اصلی سپاه مقابله با تمامی تهدیدات از جمله تهدیدات داخلی بوده است ولی در استراتژی فعلی كه از سوی رهبر انقلاب مشخص شده، استراتژی راهبردی سپاه با آن سالها فرق كرده است.بدین ترتیب كه ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به كمك ارتش خواهد شتافت. فرمانده كل سپاه در ادامه سخنان خود با تاكید بر اینكه باید بر اساس تهدیدات موجود دشمنان، شرایط را متحول كنیم تا بتوانیم با دقت تمام به مقابله با دشمن بپردازیم، گفت: تهدیدات علیه انقلاب پیچیده و گسترده‌تر از گذشته شده پس ما حق نداریم كه آرام بنشینیم و سازمانی كه خود را با تجهیزات و شرایط محیطی وفق ندهد، بداند كه موقعیتش تضمین شده نیست. وی با توجه به این نكته كه انقلاب ما یك انقلاب زنده و پویا است و هر روز با تهدیدات گوناگون دشمنان روبروست چگونه می توان با یك نوع آموزش كلیشه ای به مقابله با دشمن بپردازیم و سپس ادعای آمادگی كنیم، گفت: خوشبختانه سپاه توانسته است در این زمینه و در تمامی ماموریت های خود بعد از جنگ موفق عمل كند ولی با این حال هرگز نباید تهدیدات را فراموش كرد. سرلشگر جعفری تاكید كرد: راهبرد گذشته قطعا امروز نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد زیرا یك استراتژی با شرایط پیرامونی سیال بیش از دو تا پنج سال نمی تواند مفید واقع شود كه رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاكید دارند. وی تصریح كرد: امروز باید پس از مطالعات استراتژیكی، نوع فعالیت ها در سپاه مورد بررسی و مهمترین كارها در اولویت قرار گیرد و امروز ماموریت بسیج باید محور اصلی ماموریت سپاه باشد كه انتصاب سردار حجازی به عنوان رییس ستاد مشترك سپاه با توجه به اشراف وی به بسیج، در همین راستا بوده است. فرمانده كل سپاه جمله معروف رهبر انقلاب مبنی بر اینكه سپاه باید بسیج شود، اظهار داشت:برای تحقق این فرمایش و بر اساس نظر و موافقت رهبر انقلاب، مسئولیت فرماندهی نیروی مقاومت بسیج نیز به فرمانده كل سپاه محول شده است. شاید به دلیل مشغله كاری فراوان نتوانم به صورت تمام وقت در ستاد بسیج وقت بگذارم ولی سردار میراحمدی جانشین سردار حجازی در نیروی مقاومت بسیج در سمت خود باقی مانده و به من كمك خواهد كرد. در پایان این مراسم از تلاش های سردار حجازی فرمانده سابق نیروی مقاومت بسیج توسط سرلشگر جعفری فرمانده كل سپاه پاسداران و نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج بسیج تقدیر شد

No comments: