Tuesday, September 25, 2007

تظاهرات ایرانیان علیه حضور احمدی نژآد درسازمان ملل

نيويورك- تظاهرات ايرانيان هوادار مقاومت برعليه حضور احمدي نژاد در سازمان ملل

ايرانيان هوادار مقاومت ايران در نيويورك تظاهراتي با حضور شماري از نمايندگان كنگره آمريكا و شخصيتهاي برجسته سياسي اين كشور عليه حضور پاسدار احمدي نژاد در مجمع عمومي ملل متحد برگزار كرده و خواستار طرد و اخراج وي از سازمان ملل شدند. اِد تاونز، ويليام ليسي كلي، آل گرين، آنتوني دي وينر، جوزف كراولي، سام گريوز، استيو ايزرايل ويتو . جي . فوسلا، دياز بالارات نمايندگان كنگره آمريكا از هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات در پيامهاي خود به تظاهرات نيويورك پاسدار احمدي نژاد را جاني، قاتل و تروريست ناميده و پذيرش وي در نيويورك را به شدت محكوم كردند.
در تظاهرات نيويورك همچنين شماري از مسئولان و اعضاي شوراي ملي مقاومت حضور داشتند.تظاهركنندگان نيويورك از جامعه جهاني خواستند ضمن محكوم كردن جنايات رژيم آخوندي از راه حل سوم خانم مريم رجوي براي تغيير دموكراتيك در ايران حمايت نمايد.آنان همچنين خواستار مقابله با تروريسم و بنيادگرايي برخاسته از رژيم آخوندي شده و بر ضرورت خلع يد از اين رژيم در عراق تأكيد كردند.
• خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران طي پيامي به تظاهرات نيويورك گفت: پذيرفتن گرداننده قوه مجريه آخوندها به مقر ملل متحد نمودي از تناقض شگفت انگيز سياست غرب است كه هم رژيم حاكم بر ايران را مهمترين تهديد صلح و امنيت جهان معرفي مي‌كنند و هم ادامه مراوده و مذاكره با آن را توصيه مي‌كنند.انجام مذاكره و ديالوگ البته بهترين روش پيشگيري از منازعات است. اما مذاكره فقط با طرفي مجاز است كه جنگ و كشتا ر و ترور را متوقف كرده باشد. نه با رژيمي كه بي وقفه در همه جبهه‌ها در حال جنگ با مردم ايران و فاجعه آفريني و خونريزي در عراق و لبنان و فلسطين وافغانستان است. آخوندها يك روز هم قادر به توقف حلق آويز و شكنجه در ايـران نيستند.آنها يك روز هم حاضر به توقف ترور و انفجار و آدم كشي در عراق نيستند. يك روز هم حاضر به توقف برنامه اتمي خود نيستند.و همزمان با همين جنگ و كشتار از مذاكره و مماشات براي سرپا نگهداشتن رژيم خود سود مي‌برند.
• در اين تظاهرات، دكتر عبدالله جبوري رئيس كنگره همبستگي مردم عراق با مردم ايران به عنوان ميهمان از عراق شركت كرده و به سخنراني پرداخت. وي تصريح كرد احمدي نژاد مسئول قتل هزاران تن از مردم ايران است از اين رو نبايد در سازمان ملل متحد پذيرفته مي شد.دكتر عبدالله جبوري افزود: من اينجا حاضر شدم تا اعتراض مردم عراق را عليه رژيم ايران و جنايتهاي آن در كشورمان ابراز كنم. اين رژيم عراق را به جهنم تبديل كرده است.وي به حمايت 5ميليون و 200هزار عراقي از سازمان مجاهدين خلق ايران اشاره كرد و بر ضرورت خلع يد از رژيم آخوندي در عراق تأكيد نمود.
بخشهايي از پيامهاي شماري از نمايندگان كنگره آمريكا به تظاهرات نيويورك از اينقرار است :
• ويليام ليسي كلي نماينده كنگره آمريكا ضمن اعلام همبستگي با تظاهرات هوداران مقاومت ايران در نيويورك عليه سفر پاسدار احمدي نژاد گفت: من از تلاش شما براي پايان دادن به رژيم بربريت در ايران حمايت ميکنم. ملاهاي ايران زمان بسيار زيادي است که از عراق تا لبنان هيزم به آتش جنگ ريخته اند. اين ديکتاتوري بيرحم از ارزشهاي اسلامي سوء استفاده کرده و عليه اقليت هاي مسيحي؛ يهودي و بهايي تخم نفرت پاشيده است… ما مدارکي را ديده ايم که نشان ميدهد رژيم ايران درگير يک جنگ مخفي با نيروهاي متحدين در عراق است… در حالي که رژيم ايران سعي ميکند تلاشهاي مربوط به برقراري صلح و ثبات در عراق را تضعيف کند؛ مردم عراق با حمايت از مبارزه مقاومت ايران عليه نفوذ ملاها مخالفت خود را با دخالت اين رژيم در عراق ابراز ميکنند. جهان نمي تواند خطر ملاها را ناديده بگيرد. به صداي ايرانياني که براي دمکراسي فرياد ميزنند ديگر نمي توان گوش نداد يا آنها را ناديده گرفت. مردم ايران و مقاومت سازمان يافته آنان بهترين اميد براي يک تغيير دمکراتيک در ايران هستند.ليسي كلي افزود: من خانم مريم رجوي را براي رهبري مبارزه عليه ديکتاتوري در ايران تحسين ميکنم. ما بايد با استفاده از نيروي لايزال جامعه ايران از تغيير دمکراتيک در ايران استقبال کرده و آن را تقويت کنيم.
• آل گرين نماينده كنگره آمريكا در يك پيام ويدئويي به تظاهرات نيويورك، از تلاش مردم ايران براي آزادي حمايت كرد.وي خطاب به تظاهركنندگان گفت ما حكومتي آزاد را براي مردم مي خواهيم. من در كنار شما ايستاده ام و براي آنچه انجام مي دهيد درود مي فرستم.
• آنتوني دي وينر Weiner نماينده كنگره آمريكا از حزب دمكرات در يك پيام ويدئويي گفت: افتخار دارم که به اعضاي جامعه ايراني- امريکايي براي اقداماتشان جهت اعتراض به ديدار احمدي نژاد تبريک بگويم… ما بايد حرف خود را بلند و صريح درباره ديکتاتوري كه در ايران حاكم است بيان کنيم. ما خواستار تغيير رهبران حاكم بر ايران هستيم. اين امر روزي عملي خواهد شد. آن روز وقتي خواهد رسيد که همه ما به وضوح و با صداي رسا حرف خود را بيان کنيم. همين کاري که امروز شما داريد انجام ميدهيد.
• ويتو . جي . فوسلا نماينده كنگره آمريكا در پيام خود، ضمن اعلام حمايت از تظاهرات هواداران مقاومت ايران در نيويورك پاسدار احمدي نژاد را يك رهبر شيطاني توصيف كرد و نوشت: احمدي نژاد رئيس جمهور رژيمي است كه بعنوان يکي از گستاخ ترين رژيمهاي حامي تروريسم شناخته ميشود. او مي خواهد ترور و بي ثباتي را در خاورميانه و فراتر از آن بپراکند. او متهم به شرکت در بمب گذاري در مقر سربازان آمريكايي در لبنان است که باعث کشته شدن 241 سرباز شد او متهم به شرکت در گروگان گيري سفارت آمريكا در ايران در سال 1979 مي باشد. دست او به خون آمريكاييان آغشته است. همچنين مدارکي موجود است که نشان ميدهد رژيم ايران به عراق مواد منفجره صادر ميکندکه باعث کشته شدن تعداد بيشماري از آمريكاييان شده است.اين نماينده كنگره آمريكا افزود: احمدي نژاد متهم به اقدامات تروريستي و جنايتکارانه اي است که او را تبديل به يک تهديد براي سلامت ما و امنيت مردم امريکا ميکند.
• اِد تاونز نماينده كنگره آمريكا در پيامي خطاب به تظاهركنندگان نيويورك گفت: حضور احمدي نژاد در مجمع عمومي ملل متحد اهانت به بشريت؛ صلح و دمکراسي است. من براي تلاشهاي شما جهت نفي رژيمي كه احمدي نژاد آن را نمايندگي مي كند ارج قائلم. من همچنين با فراخوان شما براي اعمال تحريمهاي همه جانبه عليه رژيم ايران کاملاً موافق هستم.جهان به خوبي آگاه است که برنامه سلاح اتمي ملاها توسط شوراي ملي مقاومت فاش شد. اين شورا بهترين اميد ما براي مقابله با بنيادگرايي نشات گرفته از رژيم ايران است.اِدتاونز افزود: آنها که خواهان مماشات بي حد و مرز با رژيم خونخوار احمدي نژاد هستند سياستي را دنبال ميکنند که محکوم به شکست است. سازمان ملل متحد و آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد از چانه زدن و در جا زدن بپرهيزند. همچنان که رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران خانم مريم رجوي در سخنراني ژوئيه امسال گفت: ”آنها که دنبال معذرت خواهي و مماشات هستند چه خوششان بيايد و چه نيايد دوران ملاها به سر آمده است. ما به دوره سرکوب و ناحقي پايان خواهيم داد.”دست آخر همچنان که خانم مريم رجوي گفت: ”براي ايران؛ براي منطقه و براي عراق تنها يک راه حل وجود دارد و آن تغيير دمکراتيک به دست مردم ايران و مقاومت آنها است.
• دياز بالارات نماينده كنگره آمريكا از حزب جمهوريخواه و عضو ارشد كميته روابط بين المللي در يك پيام ويدئويي به تظاهرات نيويورك احمدي نژاد را جاني و قاتل ناميد و گفت: رژيم ايران نه تنها مردم ايران را سرکوب ميکند بلکه يک تهديد براي امنيت جهان آزاد از جمله ايالات متحده امريکا است. شما مي خواهيد به جهانيان بگوييد ما بايد هر چه در توان داريم انجام دهيم تا ديکتاتوري حاكم بر تهران را ساقط کنيم؛ مردم ايران را آزاد نماييم و به اين وسيله شر اين رژيم تهوع آور و وحشت زا را از سر همه دنيا کم کنيم.
• سام گريوز نماينده كنگره آمريكا در پيام خود به تظاهرات هواداران مقاومت ايران در نيويورك نوشت:گردهمايي شما در اعتراض عليه حضور احمدي نژاد در سازمان ملل نگراني شما و تعهد شما براي دمكراسي در ايران و همچنين امنيت بين المللي و ثبات را نشان ميدهد. در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد, رژيم ايران برنامه صدور تروريسم خود را در سراسر خاورميانه و جهان ادامه داده و تلاشهايش براي دستيابي به سلاح هسته اي را افزايش داده است. وي بر ضرورت اِعمال قاطعيت عليه رژيم ايران تأكيد كرد و خطاب به تظاهركنندگان نوشت: به شما براي محكوم كردن حضور احمدي نژاد در سازمان ملل و در شهر نيويورك مي پيوندم و اميدوارم شهروندان در سراسر كشور نيز آن را محكوم كنند.
• جوزف كراولي Joseph Crowley عضو كميته روابط خارجي مجلس نمايندگان آمريكا طي پيامي به تظاهرات نيويورك ضمن حمايت از مقاومت ايران نوشت: سلسله تظاهرات اخير درايران نشانگر عزم مردم براي آزادي است. (براي اينکه) زنان و مردان بتوانند از حقوق يکسان اجتماعي؛ سياسي و فرهنگي بهره مند باشند؛ همه اشکال تبعيض عليه پيروان مذاهب مختلف از بين برود و حقوق اوليه انساني براي همه تبليغ شده و فراهم باشد.وي تصريح كرد ما خواهان استقرار حكومتي در ايران هستيم كه رهبري مسئول داشته، از حقوق ابتدايي واساسي شهروندان حمايت كند و در پي دستيابي به سلاح اتمي براي بي ثبات كردن منطقه و جهان نباشد.
• استيو ايزرايل نماينده ديگر كنگره آمريكا در پيام خود به تظاهرات هواداران مقاومت ايران در نيويورك گفت: من از شركت احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك بسيار متاسف و نگران هستم. تلاش احمدي نژاد براي دستيابي به سلاح اتمي غيرقابل قبول است، بي احترامي او به آزادي بيان؛ و دمکراسي؛ رفتار او در زمينه نقض آشکار حقوق بشر نمي تواند و نبايستي مورد تعامل قرار گيرد.من از كساني كه به دنبال جايگزين کردن رژيم ايران با يک رژيم دمکراتيک هستند كاملاً حمايت ميکنم . رئيس جمهور رژيم ايران يک خطر عاجل براي صلح جهاني است. امروز ميخواهم بدانيد که من در کنار شما هستم و بسياري از همکاران من؛ از هر دو حزب؛ با شما اعلام همبستگي ميکنند

No comments: