Thursday, September 27, 2007

اريس – مقاومت ايران يك مركز اتمي مخفي آخوندهارا افشا كرد

پاريس – مقاومت ايران يك مركز اتمي مخفي آخوندهارا افشا كرد

صبح امروز پنجشنبه 27 سپتامبر در پاريس ، آقاي مهدي ابريشمچي ، مسول كميسيون صلح شوراي ملي مقاومت ، يك مركز جديد مخفي اتمي رژيم آخوندي را افشا نمود .
آقاي ابريشمچي در اين كنفرانس گفت :امروز ميخواهم جزييات يكي از سايتهاي اتمي كه رژيم ايران بطور محرمانه و مخفيانه در حال آماده سازي آن هست را به اطلاع شما برسانم..اين سايت دو سال پيش از سوي وزارت دفاع رژيم آخوندي طراحي شد و مهندسي خاتم الانبيا سپاه پاسداران از اواخر سال 2006مشغول ساختن و آماده سازي آن مي باشد.
بسياري از مسئولين بالاي وزارت دفاع جهت اطمينان از سرعت كار مستمرا به اين سايت سركشي ميكنند. سرتيپ پاسدار صدر الله پوربرات رئيس معاونت مهندسي وزارت دفاع هر دوهفته يكبار شخصاً در سايت حضور پيدا ميكند. عسگري از مسئولين معاونت مهندسي وزارت دفاع نيز اكثر اوقات در اين سايت مستقر است.
اين سايت در 5 كيلومتري جنوب سايت كنوني نطنز مي باشد. اين مركز در دل كوههايي به نام سياه كوه ازرشته كوههاي كركس در جنوب سايت نطنز قرار دارد.اين سايت شامل يك محوطه زير زميني گسترده است كه شامل 2 شاخه تونل موازي. اين دو تونل زير دو كوه نزديك به هم قرار دارند و به سايت كنوني نطنز وصل ميشود. دهانه تونلها 6 متر است. به اين ترتيب اين سايت در مقابل حملات هوايي سالم باقي مي ماند و در صورت حملات هوايي به سايت نطنز به اين سايت آسيبي نميرسد.
وزارت دفاع ساخت اين مركز را به قرارگاه مهندسي خاتم الانبياء سپاه پاسداران داده است. قرارگاه خاتم الانبياء, بويژه در دوران احمدي نژاد و افزايش نقش سپاه در اقتصاد رژيم, به يكي از بزرگترين كمپانيهاي ساختمان سازي تبديل شده است. سپاه پاسداران براي مخفي نگه داشتن اين طرح منطقه فوق را نظامي اعلام كرده و بسياري از زمينهاي منطقه و باغ بزرگي در اين منطقه به اسم باغ هنجني را خريده است. ضد اطلاعات وزارت دفاع به كليه موسسات سپاه كه هم اكنون در اين سايت مشغول فعاليت هستند. ابلاغيه اي داده است و صحبت در مورد اين پروژه را كاملا ممنوع كرده است .
علاوه بر اين وزارت دفاع به منظور رد گم كردن مجموعه اي از اقدامات ديگر انجام داده است: • اجراي اجزاء مختلف اين طرح را به مؤسسات مختلف وزارت دفاع و سپاه واگذار كرده بطوريكه هر يك از آنها عملا از كليت طرح اطلاع ندارند و فقط اطلاعات قسمت خودشان را در اختيار دارند اين اجزاء در رده هاي بالاتر وزارت دفاع و سپاه هماهگ ميشود.• به برخي ارگانهاي محلي ومسئولين سايت نطنز كه به ناچار در جريان حضور فعال نيروهاي مهندسي سپاه در منطقه قرار ميگيرند, گفته شده است كه نيروهاي مهندسي سپاه در منطقه نظنز، مشغول ساخت پدافند هوايي و زاغه هاي مهمات ميباشند.
دو موسسه بزرگ وابسته به قرار گاه خاتم الانبيا در ساختن اين سايت سهيم هستند:• موسسه عمران:. اين موسسه در منطقه سايت دو كارگاه داير كرده است . مدير عامل موسسه عمران سرتيپ پاسدار مهندس طباطبايي مي باشد. وي هر هفته جهت كنترل پروژه به محل سايت مي رود. رئيس كارگاه در محل سايت سرتيپ پاسدار دانشجو معاون طباطبايي مي باشد. دفتر مركزي موسسه عمران در تهران در پل گيشا واقع شده است . در حال حاضر بخش عمده امكانات و افراد اين موسسه در محل سايت جديد مستقر مي باشند.لازم به ياد آوريست كه مؤسسه عمران يكي از بزرگترين شركتهاي پوششي سپاه پاسداران براي ساختن تونل هاي مخفي براي فعاليتهاي اتمي و موشكي است .اولين بار مقاومت ايران ساخت تونل مخفي توسط اين مؤسسه در سايت پارچين را مارس 2005 افشاء كرد .• موسسه حرا: يكي ديگر از شركتهاي پوششي سپاه است تخصص موسسه حرا ، ساخت تونل براي استفاده هاي اتمي و موشكي مي باشد.اين موسسه در گذشته چندين پروژه مخفي و سري براي پروژه هاي موشكي رژيم اجرا كرده است.مقاومت ايران در افشاگري هاي متعدد ساختن تونل هاي مخفي توسط اين مؤسسه را مانند تونل هرمز در شمال تهران افشا كرده است . موسسه حرا داراي يك قسمت بكلي سري است كه فعاليتهاي آن كاملا مخفي است و از ساير قسمتها مجزا ميباشد و در راس آن سرتيپ پاسدار تقوي قرار دارد , اجراي پروژه سايت فوق به اين قسمت از موسسه حرا واگذار شده است.نام رئيس كارگاه موسسه حرا در اين پروژه مهندس پاسدار يوسفي ميباشدساختن اين سايت جديد مخفي كه البته تنها سايت مخفي رژيم نيست بخوبي نشان ميدهد كه رژيم آخوندي با تمام قوا در صدد دست يابي به سلاح اتمي است.
پاسدار احمدي نژاد رييس جمهور رژيم دو شب پيش در مجمع عمومي ملل متحد استراتژي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران را در رويارويي با جامعه بين المللي در دو نكته خلاصه كرد: اول اينكه پروژه اتمي رژيم موضوع تمام شده ايست قابل مذاكره نيست, رژيم قطعنامه هاي شوراي امنيت را نمي پذيرد و تصميم رژيم دراين زمينه غير قابل تغيير است . دوم اينكه بايستي تقسيمات جهاني كه ناشي از جنگ دوم جهاني است عوض شود و هژموني رژيم آخوندي در منطقه و بويژه در عراق و فلسطين برسميت شناخته شود. به اين ترتيب احمدي نژاد بر نيات شوم رژيمش براي تأسيس يك امپراطوري اسلامي يعني بلوك بنياد گرا كه حد اقل حوزه جغرافيايي آن منطقه خاورميانه است, تاكيد ميكند . فراموش نكنيم كه رفسنجاني سالها پيش گفته بود كه بمب اتمي تضمين بقاي جمهوري اسلامي است.
پاسدار سرلشگر محمد علي جعفري سركرده جديد سپاه پاسداران در حاشيه رژه نيروهاي مسلح رژيم گفت: حتي ما امروز اين توانايي را داريم كه تكنولوژي تسليحات مدرن خود را در اختيار كشورهاي ديگر نيز قرار دهيم5سال پيش مقاومت ايران سايتهاي اصلي اراك و نطنز را افشا كرد. سياست مماشات با رژيم آخوندي بويژه از سوي كشورهاي اروپايي, بجاي آنكه رژيم ايران را بخاطر 18سال فريبكاري و مخفي كاري تحت تحريم قرار دهند به مذاكره و امتياز دادن به رژيم پرداختند و به رژيم فرصت دادند تا به بمب اتمي نزديك تر و نزديك تر شود. رژيم آخوندي در اين ايام بخصوص با بهره برداري از سياستهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و مدير كل آن, تلاش ميكند تا با ايجاد شكاف در جامعه بين المللي از تصويب قطعنامه جديد تحريم از سوي شوراي امنيت ملل متحد جلوگيري كند.
هيچكس ترديدي ندارد, كه رژيم آخوندي بدنبال دست يابي به بمب اتمي است. هيچ كس ترديدي ندارد كه فاشيسم مذهبي ايران اگر به بمب اتمي مجهز شود يك فاجعه براي جامعه جهاني است. بمب اتمي بخشي از استراتژي اين رژيم براي بقاست و بنابراين تا اين رژيم بر سر كار است از اين پروژه ها دست نخواهد كشيد.ما به اعمال تحريمهاي همه جانبه نفتي تسليحاتي, تكنولوژيك, ديپلماتيك و بانكي عليه اين رژيم فرا ميخوانيم اين تحريمها نقش بسيار موثري در ممانعت از دست يابي رژيم به بمب اتمي دارد اما فراموش نكنيم كه در شرايط هر روز تاخير, جامعه و منطقه را به سمت فاجعه تسريع ميكند. البته راه حل نهايي همانطور كه بارها مقاومت اعلام كرده است تغيير اين رژيم توسط مردم ومقاومت مردم ايران است .

No comments: