Sunday, September 30, 2007

برهنه شدن در وزارت کشور در اعتراض به کمبود بنزین


برهنه شدن در وزارت کشور در اعتراض به کمبود بنزین
عصرایران : یک شهروند صومعه سرایی ظهر امروز در اعتراض به سهمیه بندی بنزین با حضور در وزارت کشور و بعد از اینکه به او اجازه دیدار با وزیر کشور داده نشد، به طور کامل لباس های خود را از تن خارج کرد.به گزارش عصر ایران ، این شهروند صومعه سرایی که برای درمان همسرش به تهران آمده بود به هنگام بازگشت به شهرش متوجه شده بود که بنزین ندارد و از این رو به وزارت کشور مراجعه کرد تا با وزیر کشور دیدار کند و از او بنزین بگیرد که با مخالفت مامورین حراست وزارت کشور مواجه شد. براساس این خبر او بعد از جلوگیری ماموران از ورورد وی به دفتر وزارتی ، مرد معترض، لباس های خود را از تن درآورد و کاملا برهنه شد. این مرد در حالی که در مقابل گیت ورودی وزارت کشور ایستاده بود ،فریاد می زد و از وزیر کشور بنزین می خواست.وی بلافاصله توسط مأموران بازداشت شد .

No comments: