Sunday, September 30, 2007

فشار بر فعالان حفوف بشر


فشار بر فعالان حفوف بشر
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : با گذشت 3 هفته از بازداشت سپیده پورآقایی، وی تنها یک بار توانسته است با منزل ارتباط تلفنی برقرار کند.این فعال حقوق بشر که روز یکشنبه 18 شهریورماه درمنزلش در کرج بازداشت شد، در تماس خود اعلام کرد که " در بند 209 زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد."پورآقایی که از داوطلبان جمع آوری امضا برای کمپین یک میلیون امضا و عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر می باشد، اعلام کرده است که هنوز در مرحله بازجویی و تحقیقات قرار دارد.بازداشت پورآقایی درحالی صورت می گیرد که در طی ماههای اخیر فشار بر فعالان حقوق بشر در ایران افزایش یافته است و نهادهای امنیتی تلاش دارند با نسبت دادن اتهامات بی اساس به این افراد، زمینه پرونده سازی و محکومیت آنان در در دادگاه را فراهم آورند.محمدصدیق کبودوند، رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و از فعالان شناخته شده حقوق بشر که در تیرماه بازداشت شد، همچنان در بند 209 نگهداری می شود و تاکنون دستگاه قضایی اتهامات وی را عنوان نکرده است.کیوان رفیعی (فعال حقوق بشر) نیز بیش از یکسال است که در شرایط بلاتکلیفی در زندان به سر می برد و تاکنون دادگاه رسیدگی به اتهامات وی، تشکیل نشده است.در هفته گذشته نیروهای اطلاعات با احضار دو فعال حقوق بشر، آنها را تهدید نمودند که در صورت ادامه فعالیت هایشان، بازداشت خواهند شد. این برخوردها در شرایطی انجام می شود که فعالیت تشکل های مستقل حقوق بشری در چارچوب اصول پذیرفته بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که حکومت جمهوری اسلامی از اولین امضا کنندگان آن به شمار می آید.

No comments: