Sunday, September 30, 2007

کشتی های ایرانی در بنادر اروپایی بازرسی ميشوند


کشتی های ایرانی در بنادر اروپایی بازرسی ميشوند
عصرایران- کشتی هایی که از بنادر اروپایی به مقصد ایران بارگیری می کنند به طور غیرقانونی مورد بررسی قرار می گیرند.به گزارش عصرایران ، یک گروه از ماموران امنیتی در بندر هامبورگ آلمان تمامی کالاهایی که به مقصد ایران ترانزیت می شود را به طور غیرقانونی مورد بررسی قرار می دهند.همچنین در بنادر دیگر اروپایی اکثر محموله های سفارشی به مقصد ایران مورد بررسی قرار گرفته و بازرسی می شود.این در حالی است که پیش از این و بر اساس موافقت نامه های تجاری و دریایی بررسی تمامی کالاها و خدمات فقط بر عهده گمرک بوده و نیروهای دیگر حق دخالت را نداشتند
.

No comments: