Saturday, September 29, 2007

اعلام جنگ به تهديدات داخلي

اعلام جنگ به تهديدات داخلي
ادغام فرماندهي بسيج در سپاه - یکشنبه 8 مهر 1386 [2007.09.30]
در حالي كه كنگره و سناي آمريكا در هفته گذشته به قرار گرفتن نام "سپاه پاسداران" در كنار گروه‌هاي تروريستي راي داده بودند، ديروز در خبري غيرمنتظره اعلام شد فرمانده جديد سپاه از اين پس با حفظ سمت، فرماندهي نيروي مقاومت بسيج را هم برعهده خواهد داشت. همزمان با اعلام اين خبر كه در ادامه موج تغييرات گسترده در سطح فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ارزيابي شد، فرمانده جديد سپاه و بسيج از "تغيير استراتژي" سپاه و توجه به "تهديدهاي داخلي" خبر داد.
درتقسيم وظايفي که پس از جنگ به تدريج بين سپاه وبسيج جا صورت گرفته است، اولي دربخش نظامي خود تهديدات خارجي را مد نظردارد ودومي به نقش آفريني در فضاي داخلي. طي سالهاي گذشته، بسيج به عنوان يکي از نيروهايي که براي کنترل تجمعات، تحصن هاي مدني ودانشجويي به عنوان نيروهاي بازدارنده ودرقالب گروه هايي همچون لباس شخصي ها خود رانشان داده به فعاليت پرداخته است. نيروهاي بسيج به دليل ارتباط سازماني خود با سپاه و ازطرف ديگر پاسخگو بودن سپاه به رهبري، عملا از مصونيت بالايي دربرخي رويدادهاي سالهاي گذشته ازجمله حملات به تجمعات دانشجويي برخوردار بوده اند.
يکي شدن فرماندهي سپاه وبسيج ازسوي ديگر، همزمان با افزايش تهديدات خارجي عليه کشور ونيز گمانه زني هاي که درخصوص يک حمله نظامي احتمالي به کشور دارد اين گمان را دامن زده است که اين اقدام به منظور آمادگي بيشتر نيروهاي نظامي دربسيج وسپاه براي مقابله با تهديدات جديد به وقوع پيوسته باشد..
بسيج، بسيج مي شود
"عزيز جعفري" در مراسم توديع سردار حجازي و معارفه خود به عنوان فرمانده بسيج، با اعلام تصميم رهبر مبني بر اينكه فرمانده سپاه با بسيج يكي باشد، گفت: "سپاه بسيج مي‌شود تا بسيج، بسيج شود." وي همچنين "ماموريت اصلي" سپاه را مقابله با آنچه "تهديدات داخلي" ناميد، ذكر كرد.
تعريض انتقادآميز فرمانده كنوني سپاه و بسيج به وضعيت پيشين بسيج در حالي بود كه حجازي، فرمانده قبلي اين نيرو نيز در اين مراسم حضور داشت و همچنين بنا بود از وي تجليل شود. فرمانده جديد در جريان مراسم تاکيد کرد: "ماموريت بسيج نيمي از ماموريت سپاه است، از اين رو بايد سازوكار پرداختن به اين ماموريت نيز فراهم شود."
سردار حجازي كه چند روز پيش به رياست ستاد مشترك سپاه منصوب شد، پيش از اين و در زمان فرماندهي رحيم صفوي بر سپاه پاسداران، فرماندهي نيروي مقاومت بسيج را به عنوان يكي از نيروهاي پنج‌گانه سپاه عهده‌دار بود. نيروهاي سه‌گانه زميني، هوايي و دريايي به همراه نيروي قدس (برون مرزي) ديگر نيروهاي زيرمجموعه سپاه را تشكيل مي‌دادند.
اكنون موضوع يكي شدن فرماندهي سپاه و بسيج در حالي اعلام شده است كه هنوز بر اساس سلسله‌مراتب، نيروي مقاومت بسيج يكي از زيرمجموعه‌هاي سپاه به شمار مي‌رود. از اين رو، اين احتمال مطرح است كه چارت سازماني سپاه و بسيج نيز به دنبال موج گسترده تغيير در فرماندهان ارشد اين نيروها، مشمول تغيير شود و بلكه بسيج به نهادي موازي بيرون از مجموعه سپاه تبديل شود. اين موضوعي است كه در بخشي از سخنان ديروز عزيز جعفري نيز مورد تاكيد قرار گرفت: "ما بايد بر اساس شرايط محيطي و تهديدات موجود بتوانيم ساختار خود را وفق دهيم."
اعلام رسمي ورود سپاه به سياست
حضور ديروز فرمانده جديد سپاه در ستاد نيروي مقاومت بسيج در محافل سياسي داخلي بازتاب گسترده‌اي داشت و در خبر آن، بيش از آنكه توديع و تجليل از فرمانده پيشين بسيج اهميت داشته باشد، ادغام فرماندهي سپاه و بسيج، اعلام تغيير استراتژي سپاه و از همه مهمتر اعلام رسمي ورود سپاه به عرصه سياسي و مقابله با تهديد داخلي مورد توجه واقع شد.
عزيز جعفري كه هرچند به تازگي به درجه "سرلشگري" رسيده، در سخنان ديروز خود با بيان اينكه "راهبرد ما در گذشته، قطعا امروز نمي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد" و نيز با اشاره به سخنان آيت الله خامنه‌اي در آغاز رهبري خود در سال 68 درباره استراتژي سپاه، تصريح كرد كه "در استراتژي فعلي که از سوي رهبر انقلاب مشخص شده استراتژي راهبردي سپاه با آن سالها فرق کرده است." وي اين تغيير را به طور خلاصه، اينگونه شرح داد كه: "ماموريت اصلي سپاه در حال حاضر مقابله با تهديدهاي داخلي است و سپس در صورت تهديد نظامي خارجي، سپاه به کمک ارتش خواهد شتافت."
سپاه بسيج مي‌شود يا بسيجي‌وار عمل مي‌كند؟
تمام توضيحي كه محمدعلي (عزيز) جعفري در جلسه ديروز درباره معنا و هدف از يكي شدن فرمانده سپاه و بسيج ارائه داد، اين بود كه: "حضرت آقا فرمودند که سپاه بايد بسيج شود، براي تحقق اين فرمايش و بر اساس نظر و موافقت رهبر انقلاب مسئوليت فرماندهي نيروي مقاومت بسيج نيز به فرمانده کل سپاه محول شده است."
با اين حال، اعلام اين تغيير در كنار اعلام رسمي تغيير استراتژي سپاه در همين جلسه، معناي ديگري داشت كه اگرچه از زبان جعفري شنيده نشد، اما چندان پنهان هم نبود. او ابتدا گفت "ماموريت اصلي سپاه مقابله با تهديدات داخلي است"، سپس گفت: "ما نيز بايد بر اساس تهديدات موجود دشمنان شرايط را متحول کنيم" و آنگاه نتيجه گرفت: "بايد به بسيج توجه خاصي داشته باشيم تا بتوانيم به اهدافمان هر چه زودتر دست يابيم."
اكنون بايد ديد نقش بسيج به عنوان يك نيروي "شبه نظامي" يا به تعبير فرمانده همزمان بسيج و سپاه، نيروهايي آموزش‌ديده‌اي كه "هرجا لازم باشد براي دفاع از انقلاب به صحنه مي‌آيند" در تحقق هدف جديد سپاه براي مقابله تهديدات سياسي داخلي چيست. آيا اين بار كه چنين بي‌پروا سخن از ورود سپاه به سياست گفته مي‌شود، بايد منتظر احياي "گروه‌هاي فشار" از طريق نيروهاي داوطلب پايگاه‌هاي نيروي مقاومت بسيج باشيم؟
اگر اين برداشت صحيح نباشد، پس چگونه مي‌توان توجه ويژه فرمانده جديد سپاه به نقش بسيج در "تغيير ساختار" جديد سپاه را تحليل كرد؟ جعفري ماموريت جديد سپاه را اولويت دادن به ماموريت‌هاي بسيج دانسته و اين ماموريت‌هاي را نيز متعلق به عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و امنيتي دانسته است. او همچنين گفته است: "انتصاب سردار حجازي به عنوان رييس ستاد مشترک سپاه نيز با توجه به اشراف ايشان به بسيج در همين راستا بوده است."
جعفري همچنين گفته است: "در دهه سوم فعاليت‌هاي سپاه، ما شاهد بوديم که دشمن چگونه تهديدات خود را از نوع نامتقارن و مستقيم عليه جمهوري اسلامي افزايش داده است. پس ما نيز بايد بر اساس تهديدات موجود دشمنان شرايط را متحول کنيم تا بتوانيم با دقت تمام به مقابله با دشمن بپردازيم." برخي ناظران معتقدند تغيير گسترده فرماندهان كه احتمالا پس از اين هم ادامه خواهد يافت، تغيير ساختار، تغيير استراتژي، توجه ويژه به بسيج و توجه خاص به جنگ‌هاي نامتقارن، همگي ابعادي از تحولي هستند كه قرار است از اين پس در سپاه رخ دهد. با اين تفاوت كه فرمانده كنوني سپاه و بسيج با تكذيب ضمني گمانه‌زني‌ها درباره نظامي شدن سپاه پس از اين، اين بار رسما از ماموريت جديد سپاه براي فعاليت در عرصه سياسي و مقابله با "تهديد‌هاي داخلي" كه البته هنوز نام و نشان آنها اعلام نشده، خبر داده است.--ازسوي ديگر، با توجه به آنکه بسيج نيرويي مردمي خوانده مي شود، با گمانه زني هايي که درخصوص تحريم سپاه ويا گذاردن نام اين نيروي نظامي در سياهه سازمان هاي تروريستي وزارت خارجه آمريکا مطرح شده است، چنين اقدامي به عنوان يک گام روبه جلو، بالا بردن هزينه چنين نام گذاري براي آمريکايي ها به شمار مي رود. چرا که با يکي شدن مديريت اين دو نيرو، عملا چنين اقدامي به معني تروريست خواندن نيروهاي بزرگي خواهدبود که ازشهرهاي بزرگ تا روستاهاي کوچک، ازمدارس تا مساجد وادارات شعبه کوچکي دارد.

No comments: