Wednesday, September 26, 2007

محبوبه مقدم دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان بازداشت شد


محبوبه مقدم دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان بازداشت شد
ادوارنیوز: محبوبه مقدم دانشجوی دانشگاه علامه و فعال جنبش زنان که 15 شهریور ماه گذشته در کرمانشاه بازداشت شده است، همچنان در زندان بسر می برد. به گزارش خبرنگار ادوار نیوز خانم مقدم بعد از بازداشت در کرمانشاه به تهران منتقل شده و پرونده وی در شعبه امنیت دادگاه انقلاب تهران رسیدگی می گردد و به احتمال فراوان در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. بنابرهمین گزارش محبوبه مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبایی است که مطالب و ترجمه هایی از وی نیز در روزنامه سرمایه منتشر شده است. عبدالفتاح سلطانی وکالت این دانشجو را به عهده گرفته است
.

No comments: