Tuesday, September 25, 2007

گاف امنیتی «کیهان» درباره فعالیت‌های اتمی ایران!


گاف امنیتی «کیهان» درباره فعالیت‌های اتمی ایران!
نوروز: روزنامه «کیهان» در ستون «یادداشت روز» سه‌شنبه سوم مهرماه خود به ارزیابی افزایش شایعاتی پرداخته که در رسانه‌های جهان درباره تشدید احتمال حمله به ایران منتشر می‌شود.به گزارش خبرنگار نوروز، نکته جالب توجه در این مقاله، مواردی است که سرمقاله‌نویس «کیهان» به استناد آنها حمله به ایران را منتفی می‌داند؛ اما اگر به آنها دقت شود، سؤالات و ابهامات جدی درباره شفافیت و ابعاد فعالیت هسته‌ای ایران در نزد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سایر ناظران این پرونده بوجود می‌آید.در بخشی از این یادداشت به «موانع اطلاعاتی» موجود بر سر راه آمریکا اشاره شده و آمده است: مجموعه از پرسش‌ها و ابهام‌های اطلاعاتی پیش روی آمریكاست كه تا برای آنها پاسخ‌هایی سرراست و دقیق فراهم نكند، بحث درباره آمادگی برای حمله به ایران از حد شوخی فراتر نخواهد رفت. با بررسی این سؤالات است که «گاف امنیتی» کیهان رخ می‌نماید. این روزنامه می‌نویسد: برنامه هسته‌ای ایران دقیقاً تا كجا پیش رفته و با نقطه‌ای كه آمریكایی‌ها آن را پایان راه تلقی می‌کنند دقیقاً چقدر فاصله دارد. اكنون اطلاعات غرب از برنامه هسته‌ای ایران منحصر به آن مواردی است كه بازرسان آژانس به آنها دسترسی دارند و بیش از آن چیزی نمی‌دانند.کیهان ادامه داده: آیا تاسیسات هسته‌ای ایران منحصر به همان موارد اعلام شده است كه آمریكا بتواند مطمئن باشد اگر این تاسیسات را منهدم كرد تمام برنامه هسته‌ای ایران را نابود كرده یا لااقل برای مدت زمان طولانی عقب انداخته است؟

No comments: