Tuesday, September 25, 2007

فرانسه خواستار سختگیری در رابطه با ایران شد


فرانسه خواستار سختگیری در رابطه با ایران شد
خبرگزاری «نووستی» : فرانسه خواستار سختگیری در دیالوگ با ایران شد تا برنامه های هسته ای نظامی ایران متوقف شود. این مطلب را "نیکلا سارکوزی" رئیس جمهور فرانسه طی سخنرانی خود در سازمان ملل متحد اعلام داشت. سارکوزی گفت: "من می خواهم از پشت این تریبون به نمایندگی از فرانسه بگویم که تنها راه حل این مشکل، ترکیب کردن سختگیری و دیالوگ است. فرانسه قصد دارد (در رابطه با ایران) چنین عمل کند". فرانسه و آمریکا بسته جدید تحریماتی علیه ایران را آماده می کنند و قصد دارند که اگر قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب نشود، این تحریمات را در سطح دوجانبه و یا منطقه ای، در شورای اروپا اعمال کنند. روسیه و چین خواستار ادامه دیالوگ سیاسی هستند و تشدید تحریمات را بی تاثیر و بی موقع می دانند. رئیس جمهور فرانسه گفت که اگر به ایران اجازه داد که به سلاح هسته ای دست یابد، ما ثبات منطقه ای و جهانی را در معرض ریسک قرار می دهیم. وی مقابله با "آنانی که بدنبال قدرت هستند و بطور دائم تعادل شکننده در جهان را بر هم می زنند" را وظیفه سیاسی و نه اخلاقی جامعه بین المللی دانست. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون دوبار تهران را بعلت عدم تمایل به اجرای مطالبه توقف غنی سازی اورانیوم تحریم کرده است، اما مقامات ایران بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود اصرار دارند
.

No comments: