Sunday, September 30, 2007

بی خبری از وضعيت سه زندانی سياسی


بی خبری از وضعيت سه زندانی سياسی
فعالان حقوق بشر در ایران : فرزاد کمانگر ، علی حیدریان و فرهاد وکیلی که در چهاردهمین ماه بازداشت خود هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج نگهداری می شوند از زمان انتقال خود در تاریخ31.6.86 از زندان اوین به آن بازداشتگاه تا کنون هیچگونه تماس تلفنی یا ملاقات نداشته و خانواده های آنان در بی خبری کامل از عزیزان خود بسر می برند . این افراد در بازداشتگاه 209 و اطلاعات کرمانشاه نیز بسر برده اند و در زمان بازجویی به شکل فجیع شکنجه گشته اند به گفته رئیس دادگستری سنندج پرونده این افراد که پس از ماه ها وقفه برای برگزاری دادگاه به آن شهر منتقل شده اند مجددا مورد اختلاف است و هم اکنون تا مشخص شدند شهرستان محل رسیدگی به دیوان عالی کشور منتقل گشته است ، آقای خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر نیز تا کنون هیچگونه تماسی با موکل خود نداشته است .

No comments: