Saturday, September 01, 2007

نزدیک به 22 درصد جوانان ایرانی بیکارند


نزدیک به 22 درصد جوانان ایرانی بیکارند
بی بی سی : مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 21.8 درصد اعلام کرده که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است.در گزارش فصل بهار سال 1386مرکز آمار ایران، میزان بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله به تفکیک جنس برای مردان 19.5 درصد و برای زنان 29.3 درصد اعلام شده است.بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان بیکاری جوانان در مناطق شهری بسیار بالاتر از مناطق روستایی است و میزان آن در شهرها 28.4 درصد و در روستاها 11.1 درصد است.آمار دقیقی از تعداد جوانان بیکار در دسترس نیست اما کارشناسان می گیوند با توجه به مهاجرت های گسترده سال های اخیر از روستاها به شهرها، تعجب برانگیز نیست که جمعیت جوانان بیکار روستایی بسیار کمتر از بیکاران جوان شهری باشد.به عقیده این کارشناسان، داده های مرکز آمار ایران در مورد جوانان، فقط 15 تا 24 ساله ها را در بر می گیرد در حالی که اکثر این افراد یا به مدرسه می روند یا در دانشگاه مشغول تحصیلند و تعداد کسانی که در این محدوده سنی متقاضای کارند، چندان زیاد نیست.سوای این مسئله، بین آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی به عنوان دو مرکز اصلی تولید آمار در ایران، اختلاف وجود دارد و این دو سازمان نظر واحدی در باره آمار بیکاران ندارند.در کنار تفاوت ها و اختلاف برآوردهای مراکز اصلی تولید آمار، مشکلی دیگری نیز در سال های اخیر اضافه شده و آن اینکه گاه آمارهای مورد استناد مقامات دولتی با هیچکدام از آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منطبق نیست.
بیکاران ایرانبا وجود اینکه برخی کارشناسان انتقادهایی به شیوه های آمارگیری بیکاران در ایران و نتایج آن وارد می کنند، همه بر یک نقطه اتفاق نظر دارند که بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران است.جمعیت ایران در 28 سال گذشته تقریبا دو برابر شده و اکثر کسانی که در سالهای بعد از انقلاب 1979 متولد شده اند به سرعت به جمع متقاضیان کار می پیوندند.بر اساس آمار رسمی، تعداد بیکاران ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است اما کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می کنند.هر ساله دست کم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می شوند و ایران توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.دولت در دو سال گذشته حجم زیادی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد اما برآوردهای رسمی نشان می دهد که تلاش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است.به عقیده کارشناسان، ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از 550 هزار نفر شغل ایجاد کند.دولت محمود احمدی نژاد آمارهای متفاوتی درباره تعداد شغل های ایجاد شده در دو سال گذشته منتشر کرده است، وزارت کار ایران می گوید در دو سال اخیر تعداد شغل های ایجاد شده دو برابر شده و به طور متوسط هر سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است.کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بوده است.به عقیده این کارشناسان، بخشی از رشد اقتصادی چند سال اخیر حاصل افزایش درآمدهای بالای نفتی بوده است در حالی که دولت بدون سرمایه گذاری کافی نمی تواند به رشدی قابل اتکا دست یابد تا با آن شعار افزایش فرصت های شغلی را تحقق بخشد
.

No comments: