Wednesday, September 12, 2007

امه سرشگاده 720 تن از فعالان سیاسی در اعتراض به ادامه بازداشت سهیل آصفی و سایر زندانیان سیاسی


نامه سرشگاده 720 تن از فعالان سیاسی در اعتراض به ادامه بازداشت سهیل آصفی و سایر زندانیان سیاسی
مردم آزاديخواه ايرانچهل روز است که روزنامه‌نگار جوان و آزاديخواه، سهيل آصفی، در زندان انفرادی بسر می‌برد. اتهام او هيچ مصداق قانونی ندارد و رفتاری که با او می‌شود بنيادی‌ترين حقوق انسانی را زير پا مي‌گذارد. جرم او درج مقاله‌هايش، که در آنها هيچ مطلب اهانت آميز، کذب يا تعرض آميز وجود نداشته، در سايت‌های اينترنتی است. در کجای قانون، حتا قانون مطبوعات سخت گيرانه جمهوری اسلامی، اين کار جرم تلقی شده است؟ يا کجای کار او عدول از موازين اخلاقی يا اجتماعی بوده است؟ سهيل آصفی در ۱۳ امرداد ۱۳۸۶، همراه با فرشاد قربانپور و مسعود باستانی، صرفا به دليل درج مقاله و مصاحبه‌هايی در يک سايت اينترنتی، که هيچ شائبه اخلاقی و قانونی به آنها وارد نبوده است، بازداشت شدند. دو تن از آنان با قرارهای وثيقه سنگين، موقتا آزاد شدند، اما سهيل، که از جوانترين آنها بود، در سلول انفرادی افکنده شد. گناه همه اين فرزندان آگاه و برنای وطن، ترجيح دادن مشقات و خفقان زندگی در جمهوری اسلامی و درميان هموطنان خود، بر گريز ازکشور و گزينش سرزمينهای آزاد برای ادامه تحصيل و زندگی است.ما امضاء کنندگان، با هشدار به مسئولانی که اين روزها بيشترين فشار را متوجه جوانان و دانشجويان جامعه کرده اند، و ضمن نگرانی از سرنوشت و آينده جامعه ايرانی، در نهايت دلواپسی از سرنوشت سهيل آصفی و ديگر روزنامه نگاران و دانشجويان زندانی، به ويژه احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، کيوان انصاری، علی درخشنده و پويا بهاندار، می‌باشيم.ما از مردم ايران و همه آزاديخواهان جهان به ويژه اهل قلم و همه رسانه‌ها، مطبوعات و سايتهای اينترنتی، ميخواهيم که بر درخواستهای خود برای آزادی فوری و بی قيد و شرط همه جوانان نامبرده پافشاری کنند. سرکوب استعدادهای جوانان برومند در اين سرزمين به منزله تاريک کردن آينده کشور و اميد بشريت است.

No comments: