Wednesday, September 12, 2007

وضعيت وخيم يک زندانی


وضعيت وخيم يک زندانی
فعالان حقوق بشر در ایران : بنا بر گزارشات رسیده از زندان اوین آقای عبدالرضا رجبی زندانی سیاسی می بایست در خارج از زندان تحت مداوای پزشک متخصص قرار گیرد . آقای عبدالرضا رجبی از زندانیان سیاسی و اعضای سازمان مجاهدین خلق می باشد که در سال 80 توسط یکی از ارگان های نظامی ایران در منطقه مرزی دستگیر شده است ، وی در پی درگیری با نیروهای حکومتی از ناحیه کمر به شدت مجروح شده است . مامورین رژیم برای جلوگیری از خودکشی دسته جمعی ایشان و همراهانشان , با پرتاب نارنجک باعث این جراحت شده است و در اثر اثابت ترکش های نارجک شش مهره کمر ایشان خورد شده است ، وی در زمان بازداشت و در پی مجروح شدن تنها دو ساعت در یک بیمارستان بستری بوده است ، مسئولین زندان دیزل آباد کرمانشاه به وی اعلام داشتند که به دلیل خورد شدن شش عدد از مهره های کمرش از پلاتین استفاده کرده اند ، وی به دلیل احساس ناراحتی در ناحیه کمر در زندان اوین متوجه شده است که پلاتینی در بدن ایشان وجود ندارد بلکه پزشکان مهره های خرد شده را مجددا در محل خود ابقا کرده اند.وی هم اکنون به شدت از ناحیه کمر احساس ناراحتی می کند و مسئولین زندان علاوه بر اینکه از درمان او در بیمارستانی در خارج از زندان جلوگیری می کنند حتی از خرید داروهای آرامبخش توسط خود زندانی جلوگیری می کنند
.

No comments: