Monday, September 03, 2007

مرتضوی با احضار مدیران مسئول چهار روزنامه سراسري چاپ تهران در دفتر خود، به آنها هشدار داده است که درباره دانشجويان چيزي ننويسند

امیرکبیر: مرتضوی با احضار مدیران مسئول چهار روزنامه سراسري چاپ تهران در دفتر خود، به آنها هشدار داده است که درباره دانشجويان چيزي ننويسند. وی همچنین برای ارعاب بیشتر مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب، فیلمی از اعترافات دانشجویان بازداشتی امیرکبیر را برای آنها پخش کرده است.گفتنی است که این فیلم، نخستین فیلمی است که در زمان بازجویی های دانشجویان تهیه شده است و دانشجویان بازداشتی در اتاق بازجویی زندان ۲۰۹ در کنار یکدیگر نشانده شده اند و تحت شدیدترین شکنجه هایی که تا لحظاتی قبل تا سر حد مرگ ادامه داشته است، به زور به اتهام توهین به مقدسات اقرار می کنند. تصاویر پخش شده برای دست اندرکاران روزنامه ها گویای آن بوده است که دانشجویان بازداشتی ظاهری بسیار آشفته داشته و موهای سر و صورت آنها بسیار بلند و نامرتب بوده است. همچنین لازم به ذکر است که دانشجویان لباس مخصوص زندان را به تن داشته و فیلمبرداری در اتاقی تاریک و کم نور انجام شده است.مرتضوي در اين جلسه از مديران مسئول روزنامه های اصلاح طلب خواسته است از نوشتن حتي يك كلمه درباره اين سه دانشجوي دانشگاه اميركبير خودداري كنند و آنها را تهدید کرده است که در صورت سرپيچي، با توقيف روزنامه مواجه می شوند. وی همچنین افزوده است مدیران مسئول حق ندارند از هیچ مقام رسمی درباره دانشجویان مصاحبه ای بگیرند، حتی خودش!مرتضوي همچنین بخشی از پرونده اين دانشجویان را به مدیران مسئول روزنامه ها نشان داده است. پرونده دانشجویان بازداشتی حاوی متن شنود تماس‌های پیش از بازداشت و اس ام اس های اين دانشجویان بوده است.مرتضوی در پایان به مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب گفته است: قطعا انتشار اين نشريات كار دانشجویان بازداشتی بوده است. نوشتن در دفاع از اینها، حتی یک کلمه به معنی همدستی با اینهاست.گفتنی است از آنجا که فیلم موجود در دست مرتضوی، بدلیل نامناسب بودن محیط فیلمبرداری، آشفته بودن حالت عمومی دانشجویان، علائم آشکار شکنجه دانشجویان بازداشتی در ناحیه سر و صورت و ملبس بودن آنها به لباس زندان قابل پخش در صدا و سیما نبوده است، به تیم بازجویی دستور تکرار فیلمبرداری در اتاقی داده می شود که سابقا اعترافات هاله اسفندیاری در آنجا ضبط شده بود. اما مقاومت دانشجویان و مصادف شدن انتشار خبر شکنجه دانشجویان این بار موجب شکست این پروژه می شود.با توجه به انتشار خبر شکنجه دانشجویان بازداشتی توسط تیم قضایی و رسوایی پس از انتشار آن، چندی قبل مرتضوی خانواده های دانشجویان بازداشتی را نیز تهدید نموده بود که اگر دست از اعتراض بر ندارید، برخورد سنگینی را با فرزندانشان در زندان خواهد کرد. وی با بیان این عبارت که “هنوز شکنجه نکرده ایم که بدانید شکنجه یعنی چه؟” از اعمال فشار بیشتری بر دانشجویان خبر داده بود. اما با توجه به عدم سکوت خانواده ها در برابر تهدید مرتضوی، اکنون به نظر می رسد مرتضوی با بکاربردن روش تهدید صاحبان رسانه ها در تلاش است تا از رسیدن صدای اعتراض خانواده ها به افکار عمومی جلوگیری نماید.

No comments: