Sunday, September 02, 2007

درخواست عفو بين‌الملل براي نجات بهنام زارع


درخواست عفو بين‌الملل براي نجات بهنام زارع
روزنا : سازمان عفو بين‌الملل خواستار نجات جان بهنام زارع شد كه متهم است در سن 15 سالگي مرتكب قتل شده است. ‌ متن اين بيانيه به شرح زير است:بهنام زارع متهم است كه در 15 سالگي مرتكب قتل شده است و اكنون خطر اعدام قريب‌الوقوع وي را تهديد مي‌كند در حالي كه ايران متعهد به پيمان‌هاي بين‌المللي، از جمله كنوانسيون حقوق كودك، است كه به صراحت اعدام كودكان مجرم را منع مي‌نمايد. بهنام زارع از زمان بازداشت تاكنون در زندان عادل‌آباد، در شهر شيراز در منطقه جنوب‌غربي ايران، نگهداري مي‌شود. حكم اعدام وي هر آن ممكن است به اجرا درآيد.بنا به گزارش‌ها، قتل در تاريخ 21 آوريل سال 2005 روي داده، زماني كه بهنام زارع چاقويي را در حين نزاع با مردي به نام مهرداد در هوا چرخانده و وي را از ناحيه گردن مجروح ساخته است. مهرداد پس از اين واقعه در بيمارستان جان مي‌سپارد. بهنام زارع در 13 نوامبر 2005 بازداشت‌شده و شعبه 5 دادگاه جنايي فارس وي را به اتهام قتل عمد به قصاص محكوم مي‌نمايد. ماده 206 ب قانون جزايي ايران، قتل را در <مواردي كه قاتل عمدا> كاري را انجام دهد كه نوعا <كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد> عمدي تعريف مي‌كند. اين پرونده براي دادخواست به شعبه 33 ديوان عالي كشور فرستاده شد و حكم اعدام تاييد گشت و اكنون به دفتر اجراي احكام فرستاده شده است.بهنام زارع بر اساس گزارش‌هاي رسيده تا پيش از ملا‌قاتي كه اخيرا با وكيل خود داشته از حكم اعدام خويش بي‌خبر بوده است.طبق گزارش‌ها، خانواده او در حوالي 11 اوت براي طلب بخشش به نزد خانواده مقتول رفته‌اند كه گفته مي‌شود خانواده مقتول راضي به بخشش نشده‌اند.قانون بين‌المللي اكيدا استفاده از مجازات اعدام را براي افرادي كه در زير سن 18 سال مرتكب جرم مي‌شوند منع كرده است. ايران به عنوان كشور متعهد به كنوانسيون بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك متعهد شده است كه كودكان مجرم را اعدام نكند. اما از سال 1990 تاكنون، ايران دست‌كم 24 كودك مجرم را اعدام نموده است. دست‌كم 71 كودك مجرم در ايران اكنون زير اعدام هستند
.

No comments: