Friday, September 21, 2007

پلیس: قاتلین جوان ایرانی در مسکو، نژادپرست بوده اندپلیس: قاتلین جوان ایرانی در مسکو، نژادپرست بوده اند

پليس شهر مسکو روز جمعه ۲۱ سپتامبر، اعلام کرد، مرد جوان ايرانی که پنج روز پیش در حومه شهر مسکو بر اثر ضربات چاقو به قتل رسیده بود، قربانی یک حمله نژادپرستانه بوده است.
پیش از این برخی از گروههای مبارزه با نژادپرستی در روسیه، در انتقاد از مقام های این کشور گفته بودند که آنها از پذیرفتن اینکه نژادپرستان در روسیه قتل هایی انجام می دهند، خودداری می کنند و مجرمین را «اراذل و اوباش» می خوانند.
احمد رضا خرمی،پسر ۱۹ ساله يکی از کارمندان سفارت ايران در روسیه، در ساعت حدود هفت عصر روز ۱۶ سپتامبر بر اثر اصابت چاقو در قلبش، در نزديکی سختمان سفارت در مسکو به قتل رسيده بود .
به نوشته خبرگزاری ريا نووستی «شواهد پليس نشان می دهد که رد پای يک شبکه زيرزمينی نژاد پرست در اين جنايت وجود دارد.»
به گفته پليس در هنگام وقوع جنايت، شاهدی در آن حوالی حضور نداشته و وی درون آمبولانس و در راه بيمارستان بر اثر خونريزی زياد جان سپرده است.
به نوشته خبرگزاری ريا نووستی «شواهد پليس نشان می دهد که رد پای يک شبکه زيرزمينی نژاد پرست در اين جنايت وجود دارد.»
در طول سال های گذشته صدها نفر از کارگران خارجی در مسکو که اغلب پوست تيره دارند، هدف حملات نژادپرستانه قرار گرفته اند .
يکی از انجمن های مدنی روسيه به نام «سوا» اعلام کرده است که تنها در نيم سال اول سال جاری ميلادی، حدود ۳۵۱ حمله نژادپرستانه به خارجيان رنگين پوست روسيه انجام شده ودر همين مدت ۳۹ مورد قتل صورت گرفته است .
يکی از مقامات پليس روسيه در مصاحبه ای به خبرگزاری ريا نووستی گفت: «پليس به چند نفر مظنون است، اما هيچ کس تا به امروز به اين اتهام دستگير نشده است.»
پليس معتقد است که احمد رضا خرمی که دانشجوی موسسه انرژی مسکو بوده، هدف حملات نژادپرستان قرار گرفته چون هيچ يک از وسايل همره او از جمله کامپيوتر شخصی و پولش دزديده نشده است.
به نوشته خبرگزاری رسمی ايران، ايرنا، وزارت خارجه ايران در تهران، يکشنبه شب گذشته با احضار سفير روسيه در تهران به اين حادثه اعتراض کرد و خواستار تحقيقات بيشتری برای روشن شدن موضوع شد

No comments: