Saturday, September 22, 2007

بازتاب رسما توقیف شد


بازتاب رسما توقیف شد
عصرایران - سایت بازتاب توقیف شد . سایت خبری بازتاب که از اسفند به دستور کار گروه نظارت بر سایت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فیلتر شده بود ، به حکم مقامات قضایی " توقیف" شد و به همین دلیل ، قانوناً حق به روز رسانی مطالب خود را نخواهد داشت .بر اساس این گزارش ، حکم توقیف بازتاب ، توسط شعبه یکم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت صادر شده و طبق دستور مقام قضایی ، پرسنل این سایت تا اطلاع ثانوی حتی از حضور در دفتر سایت در خیابان فلسطین ، ممنوع شده اند . بازتاب که 6سال پیش توسط محسن رضایی راه اندازی شد، از جمله موفق ترین سایت های خبری بود که تا پیش از توقیف دستکم سه بار فیلتر شده بود که هر بار مسؤولان سایت توانستند از آن رفع فیلتر کنند ولی فیلترینگ اخیر که بیش از 6 ماه به طول انجامید ، همچنان ادامه دارد . با این حال ، تحریریه بازتاب در طول این مدت با نشانی های اینترنتی فرعی به فعالیت خبری خود ادامه می داد که در نهایت با حکم قضایی ، در حال حاضر از فعالیت باز ایستاده است . با این حال ، بر اساس خبرهای رسیده ، مسؤولان بازتاب در صدد حل مشکل برای بازگشایی این رسانه هستند
.

No comments: