Monday, September 10, 2007

تغییر ساعت فعالیت ادارات، بانك‌ها و مدارس در ماه رمضان!


تغییر ساعت فعالیت ادارات، بانك‌ها و مدارس در ماه رمضان!
هيات وزیران در آستانه فرا رسیدن ماه رمضان و لزوم استفاده هر چه بهتر از این فضای روحانی و معنوی ، ساعات شروع و پایان فعالیت ادارات را تغییر داد.به گزارش خبرگزاری مهر ، در ماه رمضان ادارات در تهران ساعت 9 صبح شروع به کار می کنند و بعد از ظهر نیز ساعت 14 به کار خود پایان می دهند و ساعت شروع به کار مدارس و بانکها نیز در تهران 30/8 صبح تعیین شده است.همچنین در استانها ساعت شروع به کار ادارات و بانکها 8:30 صبح و ساعت پایان فعالیت آنها 13 تعیین شد.بنابراین گزارش ، ساعت شروع به کار مدارس در استانها 8:30 خواهد بود
.

No comments: