Tuesday, September 11, 2007

درگیری خونین در زندان گوهرداشت کرج


درگیری خونین در زندان گوهرداشت کرج
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج روز دوشنبه 19 شهریور 1386 آقایان افشین بایمانی و بهروز جاوید طهرانی برای درمان ناراحتیهای جسمی که در اثر شگنجه های مامورین وزارت اطلاعات دچار آن شدند به بهداری زندان مراجع کردند. آنها توسط فردی به نام وجدانی سوپر وایزر بهداری همراه با تعدادی دیگر از پرسنل بهداری مورد حمله قرار گرفتند و در اثر این حملۀ خونین آقای افشین بایمانی از ناحیه شکم و هر دو دست آسیب جدی دید و به طوری که زخمهای او بیش از 50 بخیه خورده. او در حالی که دچار خونریزی شده بود حدود 8 ساعت از زخمی شدنش می گذشت ولی مسئولین زندان از درمان و یا بخیه کردن زخمهایش خوداری می کردند و با این شرایط او را به بند منتقل کردند. پس از اینکه 8 ساعت از خونریزی او می گذشت و شرایط او به وخامت گرایید ودر اثر اعتراض سایر زندانیان سیاسی نهایتا اقدام به بخیه زدن زخمهای او نمودند.و او را با این شرایط در بند زندان به حال خود رها کردند. شورای زندان ( حاج علی کاظم، علی محمدی ، خادم ،محمد مغنیان و تعدادی دیگر ی از آنها) به اینجا اکتفا نکرد و امروز در یک اقدام غیر انسانی قصد انتقال او به سلول انفرادی نمودند. که با اعتراض گسترده سایر زندانیان سیاسی مواجه گردیند.لازم به یادآوری است که این طرح توسط سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی از مدتها پیش آماده شده بود و میبایست توسط حاج علی کاظم رئیس زندان و علی محمدی معاون اجرائی زندان و خادم رئیس حفاظت زندان و محمد مغنیان رئیس بند و رجبعلی آجیر معاون فرهنگی به اجرا گذاشته شود که این طرح غیر انسانی دیروز در بهداری زندان اجرا گردیدید
.

No comments: