Tuesday, September 04, 2007

تعطیلی کامل "خبرگزاری ایلنا"


تعطیلی کامل "خبرگزاری ایلنا"
فردا نيوز : قرار است به زودی خبرگزاری کار (ایلنا) وابسته به خانه کارگر با رای دادگاه و توسط قوه قضائیه تعطیل شود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از دانشجویان این دانشگاه از خبرگزاری ایلنا شکایت کرده بودند.خبرگزاری رسمی کار جمهوری اسلامی ایران (ایلنا) تعطیل خواهد شد.بنا بر شنیده های خبرنگار "فردا" قرار است به زودی خبرگزاری کار (ایلنا) وابسته به خانه کارگر با رای دادگاه و توسط قوه قضائیه تعطیل شود. گفتنی است چندی پیش از این وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه علامه طباطبایی و یکی از دانشجویان این دانشگاه از خبرگزاری ایلنا شکایت کرده بودند که در این راستا پرونده ای برای مسعود حیدری، مدیرعامل سابق این خبرگزاری در شعبه یازدهم دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده بود و سایت ایلنا نیز بنا بر دستور قوه قضائیه توقیف شده
بود
.

No comments: