Monday, September 03, 2007

تقسيم زمين‌هاي محدوده دماوند بين برخي ازنمايندگان مجلس هفتمنامه به وزارت كشور دولت تركيه در باره دستگیری و اخراج پژمان پیران


خبرهای کوتاه : تقسيم زمين‌هاي محدوده دماوند بين برخي ازنمايندگان مجلس هفتمنامه به وزارت كشور دولت تركيه در باره دستگیری و اخراج پژمان پیران
تقسيم زمين‌هاي محدوده دماوند بين برخي ازنمايندگان مجلس هفتم
به نوشته ابرار بررسي اعتراض فردي كه مدعي شده هزاران هكتار زمين او در محدوده شهرستان دماوند به نام منابع ملي مصادره شده، نشان داده بخشي از زمين‌هاي مذكور، بين تعدادي از نمايندگان مجلس هفتم تقسيم شده است. -----------------------------نامه به وزارت كشور دولت تركيه در باره دستگیری و اخراج پژمان پیران
اخيرا با خبر شده ايم پژمان پيران يكي از فعالين اجتماعي كه از چندي پيش از ايران خارج شده و در كشور تركيه اعلام پناهندگي كرده است، توسط مقامات پليس شهر وان به دلايلي نامعلوم بازداشت شده و قصد بازگرداندن وي را به ايران دارند. اين در حاليست كه فرد نامبرده براي برخي كانون ها و انجمن های مستقل فعال داخل ايران و سازمانهاي معتبر حقوق بشري فردي شناخته شده و در بخش پناهندگي سازمان ملل(UNHCR )دفتر ترکیه نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. کانون های امضاء کننده این نامه از بخش پناهندگي وابسته به وزارت كشور تركيه در خواست دارند با توجه به كم سن و سالي و وضعيت خطرناك حقوقي فرد مذكور در ايران، سريعا شرايط آزادي و همچنين جلوگيري از برگرداندن ايشان به ايران را فرهم آورند.امضاء كنندگان:کانون امروز (دفتر مشهد)
http://www.emroozngo.comکانون امروز (دفتر تهران)
http://www.emroozngo.comکانون اشتراک
http://www.eshterak.orgکانون زندانیان سیاسی در تبعید (سوئد)
http://www.kanoon-zendanian.org کانون امروز (دفتر ارومیه)کانون امروز (دفتر قزوین)

No comments: