Sunday, September 02, 2007

احمدي نژاد: افراد غيرقابل باوري، درموضوع هسته‌اي صحبت از سازش كردند، اگر آنها را نام ببرم کسی باور نمی‌کند


احمدي نژاد: افراد غيرقابل باوري، درموضوع هسته‌اي صحبت از سازش كردند، اگر آنها را نام ببرم کسی باور نمی‌کند
ايرنا : "محمود احمدي نژاد"شنبه شب گفت : در خصوص دستيابي به فناوري صلح آميز هسته‌اي افراد غيرقابل باوري، صحبت از سازش كردند. به‌گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، وي شنبه‌شب در ديدار با روساي دانشگاههاي سراسر كشور و مسوولان دفاتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها در سالن شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري افزود: اگر بخواهم نام اين افراد را كه در برخي جلسات صحبت از ضرورت سازش با برشمردن عناصر قدرت دشمن و ايجاد جنگ تمام عيار مي‌كردند، نام ببرم ، كسي باور نمي‌كند. وی با بيان اينكه‌اي كاش روزي فرا برسد كه بتوانم تاريخچه و آنچه را كه در خصوص موضوع هسته‌اي گذشته بيان كنم، افزود: روزهايي بر ما گذشت كه‌از صد ناحيه در داخل فشار مي‌آمد كه جنگ مي‌شود و بايد كوتاه بياييم ولي بنده گفتم كه حاضر هستيم براي شما بنويسم كه اينها محال است كه جنگ كنند. احمدي نژاد با اشاره به اين كه در خصوص موضوع هسته‌اي هر قدمي كه ملت ايران جلو رفت، قدرتهاي زورگو يك قدم عقب رفتند و در اين خصوص خيلي اتفاقات افتاد، تاكيد كرد: اگر آنها فرصت پيدا مي‌كردند و يك قطعنامه ديگر نيز صادر مي‌كردند ما نيز يك قدم ديگر به طرف جلو مي‌رفتيم ولي به فضل الهي امروز بايد گفت كه كار در اين خصوص تمام است. وي افزود: زماني كه تاسيسات اصفهان باز شد سران دشمن بشريت آمدند و تهديد به حمله نظامي كردند و گفتند مي‌گيريم ، مي‌بنديم و نمي‌گذاريم نان گير شما بيايد ولي بنده بااستدلال گفتم كه اينها قادر نيستند به‌ايران ضربه بزنند. وی با اشاره به برخي آيات و وعده‌هاي الهي تاكيد كرد:قدرتهاي زورگو قادر نيستند به ايران ضربه بزنند ، يك دليل آن مشكل اين قدرتها در عراق و افغانستان است و به همين خاطر آنها نمي‌توانند براي خود مشكل جديد ديگري ايجاد كنند. احمدي نژاد با بيان اين كه برخي در داخل كشور به طرفهاي هسته‌اي ايران مي‌گفتند كه اگر شما به ايران فشار بياوريد، آنها شل مي‌كنند، خاطر نشان كرد: برخي از اين افراد به طور منظم با عناصر بيگانه جلسه داشتند و خبرها را مي‌دادند كه شما فشار را زياد كنيد و قطعنامه صادر كنيد و آنها بر اساس چنين ديدگاههايي قطعامه صادر كردند و ما از روز اول گفتيم كه محل پرونده ايران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است . وي با بيان اينكه قدرتهاي زورگو در خصوص مسايل فني و سياسي هسته‌اي يك الگو براي ما طراحي كرده بودند كه از هر راهي كه برويم به بن بست برسيم، افزود: اين امر هزاران راه حل داشت ولي اين قدرتها برخي را قبل از ما به مسير مورد دلخواه خود كشانده بودند و فكر مي‌كردند كه ما هم در آن مسير حركت حركت خواهيم كرد. احمدي نژاد با اشاره به اينكه برخي چيزها را بدون مصوبه مجلس و قبل از ما پذيرفته بودند، گفت: همه اينها را ما قيچي كرديم و حتي توافق شده بود كه در صورت ايجاد فكري براي انجام كاري در خصوص موضوع هسته‌اي اين فكر بايد به آنها اطلاع داده مي‌شد و اين نيز از موارد تحميل شده از طريق زور بود. احمدي نژاد با بيان اينكه‌اينها حتي مي‌خواستند از فعاليتهاي دانشگاههاي كشور نيز مطلع باشند، افزود: ما براساس قطعنامه‌هايي كه صادر كردند اين موارد را يكي پس از ديگري لغو كرديم. وي گفت: برخي در داخل خيال مي‌كردند ديپلماسي يعني راه آن‌ها و ديگر راهها بسته است و معتقدند بودند كه مانند انقلاب كه بايد يا غربي باشد يا شرقي در ارتباط با موضوع هسته‌اي نيز بايد زير بليت كسي برويم تا كار خود را انجام دهيم ولي در نهايت ديدند كه راههاي ديگري نيز وجود دارد. وي همچنين با بيان اين كه فناوري هسته‌اي بايد در جهت صلح و رفاه ملت‌ها باشد، گفت : ايران امروز اين آمادگي را دارد كه براساس ماده ‪ ۳‬و ‪ ۴‬ان پي تي و زير نظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به كشورهاي عضو اين آژانس، دستاورهاي علمي خود را در رشته‌هاي مختلف علمي در خصوص فناوري صلح آميز هسته‌اي در اختيار ساير ملتها قرار دهيم. رييس جمهوري بااشاره به‌اينكه جوانان اين سرزمين با وجود تحريم‌ها امروز نيازهاي كشور را تامين مي‌كنند، گفت : لازم است تا روساي دانشگاهها با سفر به مناطق مختلف كشور از سطح پيشرفتهاي
مطلع شوند و آنها را از نزديك مشاهده كنند.

No comments: