Tuesday, September 11, 2007

افتتاح بزرگترین زندان استان تهران

سایت نوسازی: "بزودي بزرگترين زندان استان تهران با گنجايش 10 هزار نفر افتتاح خواهد شد. با افتتاح اين زندان 10 هزار نفره در منطقه ي فشافويه و انتقال كليه ي زندانيان زندان قصر و شهرستان كرج به اين زندان شاهد كاهش تراكم در زندانها و در پي آن كاهش مشكلات امنيتي خواهيم بود."
گفتنی است زندانهای جمهوری اسلامی مملو از زندانی است و مسئول زندانهای رژیم اخیرا از احداث 15 زندان دیگر در شهرهای مختلف ایران خبر داده بود.
سالانه بیش از 600 هزار نفر روانه زندانهای جمهوری اسلامی می شوند.

No comments: