Sunday, September 23, 2007

احمدي نژاد حامي تروريسم است

احمدي نژاد حامي تروريسم است
هيلاري کلينتون: - دوشنبه 2 مهر 1386 [2007.09.24]
وحيد ثابتيان
درگفت وگو با شبکه تلويزيوني سي ان ان، هيلاري کلينتون که يکي از کانديداهاي پيشرو حزب دموکرات براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري آمريکاست، گفت اگر به رياست جمهوري برسد سختگيري بيشتري درخصوص سياست هاي مربوط به ايران خواهد کرد. او همچنين گفت اگر رييس دانشگاه کلمبيا بود هيچگاه ازمحموداحمدي نژاد براي سخنراني دعوت نمي کرد.
اين کانديداي رياست جمهوري آمريکا که طي ماه هاي گذشته نيزدر ارتباط با ايران مواضع سختگيرانه تري، حتي نسبت به جمهوري خواهان، از خود نشان داده است همچنين گفت: "ايران بازي خطرناکي را درحمايت گروه هاي مختلف درحمله به نيروهاي ما، بي ثبات کردن دولت بغداد و دنبال کردن اهدافشان دراين کشور که به نظر من شامل تهيه وتدارک اسلحه وآموزش هاي نظامي درعراق است، انجام مي دهد."
کلينتون اين اقدامات را نتيجه سياست هايي دانست که توسط دولت بوش درقبال ايران دنبال مي شود. اين درحالي است که تاکنون سياست هاي دولت بوش درخصوص ايران منجر به تصويب دوقطعنامه تحريم عليه ايران شده وطي روزهاي گذشته نيز خبرتلاش اين کشور براي برقراري يک خط تحريم موازي به همراه کشورهاي اروپايي عليه ايران درمطبوعات مطرح شده است. کلينتون اما با ناکافي دانستن سياست هاي بوش ادامه داد: "ايران درحال حاضر درموقعيت بسيار قوي تري نسبت به آنچه قبلا بود قراردارد وما بايد يک جبهه متحد بين المللي عليه ايران داشته باشيم. بخصوص جبهه اي عليه به دست آوردن سلاح هاي اتمي توسط اين کشور."
کانديداي رياست جمهوري آمريکا همچنين گفت از نظر او دراين خصوص اجماع کلي وجود دارد: "تنها ما بايد درخصوص اينکه چگونه چنين جبهه اي کارخودرابه پيش ببرد باهوش عمل کنيم. اين موضوع يکي ازنگراني هاي اصلي من باقي خواهد ماند."
همسر بيل کلينتون، رئيس جمهور سابق آمريکا اضافه کرد: "اگرمن به رياست جمهوري برسم، ازهمه نفوذ وتلاش خودم استفاده خواهم کرد تا ازگسترش نفوذ ايران درمنطقه که هم اکنون از آن بهره مند است نه تنها درعراق بلکه درميان حزب الله وحمايت حماس درغزه جلوگيري کنم."
ولف بليتزر خبرنگار "سي ان ان" از وي پرسيد با توجه به ديدگاهي که وي درمورد ايران دارد، آيا اين ايده خوبي بوده که دانشگاه کلمبياي نيويورک ازمحمود احمدي نژاد براي سخنراني و پرسش و پاسخ دراين دانشگاه دعوت کرده است؟ کلينتون پاسخ داد: "اين تصميم را دانشگاه کلمبيا گرفته است. من کاملا مخالف حضور او در «منطقه صفر» (محل وقوع حادثه يازدهم سپتامبر-برج هاي دوقلو) بودم که به نظرم يک اقدام مسخره اي است وخيلي خوشحالم که چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. موضوع اين است که ما چگونه مي توانيم يک ائتلاف بين المللي درست کنيم که درمبارزه عليه ايران، به دليل گسترش نفوذش درمنطقه وهمچنين تلاش براي رسيدن به سلاح اتمي، کنار ما بايستد. من فکر مي کنم با توجه به سياست هاي بوش درزمينه ايران ما به اندازه اي که قادر بوديم اين مساله را خوب مديريت نکرده ايم."
کلينتون همچنين سياست دولت بوش را دروارد کردن کشورهاي اروپايي ازجمله انگليس، فرانسه وآلمان دربرخورد با ايران يک سياست اشتباه خواند: "ما زمان باارزشي را ازدست داديم وبه همين جهت اعتبار خود را دراين زمينه کاهش داديم ونيازمند اين هستيم که موقعيت خود را دراين زمينه بازسازي کنيم."
خبرنگارسي ان ان بارديگر با بازگشت به موضوع حضور محموداحمدي نژاد درنيويورک ازهيلاري کلينتون پرسيد آيا اين اقدام درستي بوده است که دانشگاه کلمبيا از رييس جمهوري ايران که داراي مسائل زيادي است براي سخنراني دعوت کند؟ کلينتون گفت: "اگر من رييس دانشگاه کلمبيا بودم او را دعوت نمي کردم.او يک نفي کننده هولوکاست است، حامي تروريسم است، با اين وجود من اين حق را درکشورم محترم مي شمارم که تصميم هاي مختلف گرفته شود. اما فکر مي کنم بازديد از محل حادثه 11 سپتامبر که نيازمند حمايت پليس نيويورک وهمچنين وشهر نيويورک بود کاملا خارج از موضوع بود. به نظرم ما بايد هرکاري که مي توانيم انجام بدهيم تا موقعيت ورويکرد او راتضعيف کنيم. به نظرم اين موضوع مي تواند از طريق ساختن يک ائتلاف بين المللي و اعمال تحريم هاي سختگيرانه وتلاش هاي ديپلماتيک فشرده صورت پذيرد واين موضوعي است که هم اکنون روي آن متمرکز هستم".
همزمان با شبکه سي ان ان، شبکه هاي ديگري همچون فاکس نيوز نيز با ترتيب دادن برنامه هايي که درآن به حضور محمود احمدي نژاد درنيويورک مي پردازد، تبليغات گسترده اي را عليه وي ترتيب دادند. شب گذشته نيز مصاحبه محمود احمدي نژاد با شبکه سي بي اس پخش شد.
روزگذشته سايت امروز به نقل از "تهران امروز" نوشت: "شبكه تلويزيوني فاكس نيوز در يكي از برنامه‌هاي خود مدعي شده است که يكي از اتباع آمريكايي كه 8 ماه در ايران بازداشت بوده (هاله اسفندياري) فقط به اين شرط آزاد شده كه با سخنراني احمدي‌نژاد در دانشگاه كلمبيا موافقت شود!" مقامات ايراني هنوز به چنين خبري واکنش نشان نداده اند.

No comments: