Monday, September 24, 2007


دور تازه استخدام طلاب حوزه علمیه در آموزش و پرورش
رییس سازمان آموزش و پرورش استان قم از استخدام طلاب دارای مدرک سطح دو حوزه علمیه در آموزش و پرورش خبر داد. «محمدحسین امین جعفری» در گفت و گو با خبرگزاری رسا، گفت: این سازمان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون استخدام کشوری و آیین نامه استخدامی از طلاب دارای مدرك سطح دو حوزه علمیه در این سازمان استخدام می‌کند. وی ادامه داد: در سال جاری 54 نفر به عنوان مربی پرورشی پذیرفته می‌شوند كه از این تعداد سی نفر مرد و 24 نفر از بانوان خواهند بود
.

No comments: