Monday, September 24, 2007

كسری بودجه ایران 3 برابر می‌شود


كسری بودجه ایران 3 برابر می‌شود
آفتاب: موسسه بیزینس مانیتور در گزارشی پیش‌بینی کرد که كسری بودجه ایران تا سال 1390 در حدود سه برابر شود. این مرکز در گزارش سه ماهه چهارم خود ضمن برآورد كسری بودجه 80 هزار و 929 میلیارد ریالی برای كشور در سال 85 پیش‌بینی كرد كه این میزان در سال جاری به 107 هزار و 524 میلیارد ریال افزایش یابد كه منفی 5.21 درصد تولید ناخالص داخلی است. در سال آینده كسری بودجه 116 هزار و 900 میلیارد ریالی یا منفی 4.48 درصد تولید ناخالص داخلی گریبان‌گیر دولت خواهد بود كه با تداوم روند صعودی این شاخص در سال 88 برابر با 146 هزار و 195 میلیارد ریال یا منفی 4.38 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. سال 89 سالی است كه تراز بودجه‌ای ایران به منفی 190 هزار و 504 میلیارد ریال خواهد رسید كه منفی 4.62 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. پیش‌بینی شده كه رقم 239 هزار و 930 میلیارد ریال برای كسری بودجه ایران در سال 1390 به ثبت برسد كه نسبت به سال 85 افزایش 159 هزار میلیارد ریالی یا 2.96 برابری خواهد داشت. این موسسه در گزارش پیشین خود اعلام كرده بود كه كسری بودجه ایران امسال 25 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد. بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم 2007 خود عنوان كرد كه در سال گذشته كسری بودجه كشور معادل 88 هزار و 165 میلیارد ریال بوده است كه این میزان در سال جاری به 113 هزار میلیارد ریال (منفی 5.47 درصد تولید ناخالص داخلی) افزایش می‌یابد. كسری بودجه ایران در سال جاری بالاترین میزان طی دهه كنونی بوده و خواهد بود و انتظار می‌رود از سال آینده كاهش كسری بودجه دولت را شاهد باشیم. پیش‌بینی شده بود كه در سال 87 كسری بودجه با كاهش هشت هزار میلیارد ریالی به 105 هزار میلیارد ریال (منفی 4.2 درصد تولید ناخالص داخلی) برسد كه تداوم روند نزولی این شاخص را در سال 88 به 88 هزار میلیارد ریال یا منفی 2.89 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. همچنین برآورد شده بود كه در سال 89 رقم 82 هزار میلیارد ریال برای كسری بودجه كشور به ثبت برسد كه منفی 2.22 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. بنا بر گزارش پیشین، در سال 1390 كشور شاهد كسری بودجه 74 هزار میلیارد ریالی (منفی 1.65 درصد تولید ناخالص داخلی) خواهد بود كه نسبت به سال 85 كاهش 14 هزار میلیارد ریالی و نسبت به سال جاری كاهش 39 هزار میلیارد ریالی نشان می‌دهد

No comments: