Thursday, September 06, 2007

اخطار رهبر ایران به رسانه ها برای بحث درباره خبرگان

اخطار رهبر ایران به رسانه ها برای بحث درباره خبرگان

آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه با انتقاد از عملکرد رسانه های داخلی ايران درباره انتخاب رييس جديد مجلس خبرگان به آنها شديدا هشدار داد.
رهبر ايران که دو روز پس از انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان با اعضای آن ديدار می کرد، رسانه های خارجی را متهم به تلاش برای ايجاد جنگ قدرت کرد.
آيت الله خامنه ای گفت:« جنجال و غوغای رسانه‌های بيگانه درباره اجلاس روز سه شنبه مجلس خبرگان نشانه ديگری از استمرار فعاليت‌های خصمانه دشمنان است.»
وی افزود:« آنها سعی کردند اين مجلس را مانند مجموعه های ديگر، اسير جناح بازی و درگير جنگ قدرت معرفی کنند و با جريان سازی جعلی و يا تشديد برخی اختلاف سليقه های طبيعی، جايگاه خبرگان را در چشم مردم از بين ببرند.»
آيت الله خامنه ای در عين حال از برخی مطبوعات ايران به عنوان «رسانه های بداخلاق داخلی» نام برده که به گفته او با «تبليغات دشمنان» درباره مجلس خبرگان همراهی کرده اند.
برخی رسانه های داخلی در يکی دو ماه اخير، با تبليغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می کنم به حريم مجلس خبرگان نزديک نشوند و اين گونه بازی ها را در مسائل و مباحث ديگر دنبال کنند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران
وی گفت: مجلس خبرگان به علت وظايف بسيار سنگين خود در موضوع رهبری، اصولا نمی تواند عرصه دعوا و جنگ قدرت باشد، اما برخی رسانه های داخلی در يکی دو ماه اخير، با تبليغات دروغ دشمنان همراهی کردند که به آنها اخطار می کنم به حريم مجلس خبرگان نزديک نشوند و اين گونه بازی ها را در مسائل و مباحث ديگر دنبال کنند.
در انتخابات روز سه شنبه مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی توانست با ۴۱ رای بر احمد جنتی، رقيب تندروی خود پيروز شود.
بسياری از مطبوعات اصلاح طلب ايران در اعلام خبر رياست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان، عکس های بزرگی از وی در صفحات اول خود به چاپ رسانده و اين انتخاب را نشانه ای از قوی شدن موضع آقای رفسنجانی در معادلات سياسی ايران و پيروزی «خط اعتدال» توصيف کردند.
این مطبوعات، پیروزی اخیر آقای هاشمی رفسنجانی را شکستی برای محمود احمدی نژاد عنوان کردند که به اتخاذ سیاست های تندروانه در عرصه داخلی و خارجی شهرت دارد.
رهبر جمهوری اسلامی در بخشی ديگر از سخنان خود به حمايت مجدد از محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی پرداخت و او را « مردی مومن، شجاع، پاک دست، معتقد به اصول، به شدت فعال و با پشتکار» معرفی کرد و همه قوای سه گانه را موظف کرد تا از دولت وی حمايت کنند.
آيت الله خامنه ای، بدون اشاره به فشارهای بين المللی بر تهران به دليل برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و تحريم های اعمال شده، آينده ايران را «روشن» و «اميد بخش» خواند و گفت:« ملت ايران همواره با عقل و تدبير و شجاعت عمل کرده است و امروز نيز با همين ويژگی ها به حرکت رو به پيشرفت خود ادامه می دهد.»

No comments: