Tuesday, September 04, 2007

زندان رجائی شهر کرج -در اولین سالگرد قتل ولی الله فیض مهدوی - بهروز جاوید تهرانی


در اولین سالگرد قتل ولی الله فیض مهدوی - بهروز جاوید تهرانی
به نام سعادت ملت ایرانیک سال از شهادت ولی الله فض مهدوی میگذرد و هنوز هیچ ارگانی مسئولیت مرگ این مبارز عزیز را بر عهده نگرفته است . چیزی که برای من روشن است این است که ولی الله فیض مهدوی پس از سپری کردن هفت سال حبس و آن هم درست چند روز پس از آنکه به وی عفو داده بودند و حبس وی از اعدام به پانزده سال تقلیل یافته بود هیچ دلیلی برای خود کشی وی وجود نداشت و من در شهادت وی توسط حضاررژیم کوچکترین شکی ندارم نمیدانم شاید دیر باشد برای تشکیل کمیته حقیقت یاب وی اگر به ندای قلب خویش هم رجوء کنیم بسیار نا گفته ها را خواهیم یافت .پایدار وطن همیشه
در مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبه صفتان زشت خوی را نکشندگر عاشق صادقی ز مردن نهراس مردار بود هر آنکه او را نکشندبهروز جاوید تهرانی/ زندان رجائی شهر کرج ( گوهردشت / فرعی 5 )(6/6/1386) خورشیدی Human Rights Activists in IranHra.Iran@Gmail.Comwww.Iran-Hra.blogfa.com

No comments: