Monday, September 03, 2007

آمادگی سپاه برای جنگ های نامتقارن

آمادگی سپاه برای جنگ های نامتقارن
فرمانده جديد اعلام کرد: - سه شنبه 13 شهریور 1386 [2007.09.04]
وحيد ثابتيان
در حاليکه ساندي تايمز از برنامه حمله نظامي گسترده به ايران خبرداده است،سردارمحمد علي جعفري، فرمانده جديد سپاه پاسداران دراولين کنفرانس مطبوعاتي خود اعلام کرد اين نيرودربرابر تهديدات دشمن ازروش "جنگ نامتقارن" استفاده خواهد کرد. سخنان فرمانده جديد سپاه در حالي عنوان شد که محمود احمدي نژاد در روزهاي گذشته تاکيد کرده که به ايران حمله نظامي نخواهد شد.
سردار جعفري دراين کنفرانس مطبوعاتي، که بيشتر به اعلام مواضع يک فرمانده عمليات جنگي شباهت داشت با اذعان به نابرابري مادي وفن آوري نسبت به کساني که ايران را تهديد مي کنند گفت: "از آن‌جا كه توانمندي مادي و تكنولوژيكي دشمن نسبت به ما بالاتر است، بايد براي مقابله به سمت انتخاب سياست‌ها و روش‌هاي دفاعي مناسب برويم كه نمونه‌اي از آن جنگ نامتقارن است. نمونه عيني اين نوع جنگ را مي‌توان در جنگ 33 روزه‌ لبنان ديد."
در جنگ هاي نامتقارن، حمله به دشمن در درون خاک خود انجام مي شود و در آن نوعي حملات کماندويي غيرمتمرکز به جاي جنگ هاي کلاسيک مورد توجه است. روشي که بيشتراز انکه مورد استفاده ارتش ها قرارگيرد، مورد استفاده گروه هاي چريکي و ارتش هاي غيرمنظم است.
سردار جعفري همچنين علت برکناري سردار صفوي را تقليل توان وي طي مدت 10 سال فرماندهي سپاه خواند؛ موضوعي که باعث شد آيت الله خامنه اي براي تزريق خون جديدي به رگ هاي سپاه، فرمانده جوان تري را به اين عرصه بياورد: "تصميم به جابه‌جايي در تمام دنيا مرسوم است. سردار صفوي 10 سال بود كه در اين سمت حضور داشت و معمولا توان افراد در طول 10 سال تقليل مي‌رود و احتياج به جابه‌جايي وجود دارد. اين تصميم مربوط به چند ماه قبل است و ربطي به اظهارات اخير دشمنان ندارد."
جعفري درحالي از بي ربط بودن تصميم اخيربه تهديدات دشمنان سخن گفت که بخش عمده اي ازاولين کنفرانس مطبوعاتي وي به احتمال حمله دشمنان نظام و آمادگي سپاه پاسداران براي مقابله با آنها اختصاص داشت. او همچنين توقع رهبري نظام از خود به عنوان فرمانده سپاه را در "منسجم" تر و "قوي" تر کردن سپاه دانست.
فرمانده جديد سپاه همچنين حضور خود را مرتبط با تهديدات دشمنان ندانست و تاکيد کرد که اين تغييرات به دليل تغييرشرايط محيطي است. شرايط محيطي اي که البته عمده اش توسط تهديدات آمريکا به وجود آمده است؛ لذا: "بايد آمادگي و انعطاف لازم براي مقابله با هرگونه تهديد را داشته باشيم.هدف سپاه، توسعه‌ توان بازدارندگي در مقابل دشمنان ايران و انقلاب و هم‌چنين توسعه‌ اقتدار و توان ملي و مقابله هوشمندانه با تهديدات است تا دشمن را از هرگونه اقدامي عليه انقلاب و كشور باز دارد. در راستاي سياست نظامي كشور كه مبتني بر دفاع و بازدارندگي است، وارد كردن ضربه قاطع، قوي و سريع از دور و نزديك به دشمن با هدف دفاع و بازدارندگي، محور آمادگي دفاعي سپاه است".
"ضربه قاطع، قوي وسريع از دورو نزديک به دشمن با هدف بازدارندگي"، درواقع يکي از محورهايي است که موجب انتصاب سردار جعفري به فرماندهي سپاه شده است. پيش از اين طي مانورهاي متعدد سپاه پاسداران درآبهاي خليج فارس، صحبت هايي درخصوص جنگ هاي نامتقارن شده بود. اما با توجه به افزايش تهديدات ايالات متحده که طي هفته هاي گذشته عملا حجم زيادي از اخبار را به خود اختصاص داده است وهمچنين اعلام اينکه احتمال دارد دولت آمريکا نام سپاه پاسداران را درليست سازمان هاي تروريستي بگذارد، مقامات عالي رتبه نظامي بيش از هرچيز جدي بودن تهديدات را حس کرده اند.
به اين ترتيب با حضورسردار ذولقدر به عنوان قائم مقام وزارت کشورو سردارافشار معاون سياسي وزارت کشور که مسئوليت تضمين امنيت داخلي را به عهده دارند و همچنين جابجايي در راس سپاه پاسداران به عنوان نيرويي که وظيفه حفاظت ازمرزهاي کشور را دارد، آرايش جنگي دستگاه هاي دولتي ونظامي بيش از پيش آشکار مي شود.
جعفري خود تصريح کرده است: "دشمنان ساز تهديد را بالا برده‌اند اما بايد بدانند سازماني مثل سپاه كه مردمي و انقلابي است، قابل از بين بردن نيست و بايد در تهديدات خود تأمل بيشتري داشته باشند. تا سپاه هست دژ مستحكمي براي دفاع از انقلاب و ايران وجود خواهد داشت....سپاه علاوه بر توانمندي‌هاي بالا در ابعاد نظامي، اشراف اطلاعاتي نسبت به دشمنان دارد و هم‌چنين توانمندي موشكي‌اش بالاست كه در دفاع كمك زيادي به آن خواهد كرد."
همزمان با تغييروتحولات درفرماندهي سپاه پاسداران، ساندي تايمز روز گذشته نوشت وزارت دفاع آمريکا براي حمله گسترده نظامي به 1200 نقطه درايران، که به منظور از بين بردن توان نظامي اين کشور درسه روزطراحي شده، برنامه ريزي کرده است.
الکسي دبات، مدير بخش تروريسم وامنيت ملي درمرکز نيکسون هم هفته گذشته گفت برنامه ريزان نظامي امريکا قرار نيست حملات محدودي عليه تاسيسات هسته اي ايران داشته باشند بلکه اين حملات همه بخش نظامي ايران را هدف مي گيرد. دبات درجلسه اي که توسط مجله محافظه کار "علائق ملي" (نشنال اينترست) برمي گزار شد، سخن مي گفت. او به ساندي تايمز گفته است که نيروهاي نظامي آمريکا به اين نتيجه گيري رسيده اند که " چه مابراي حملات محدود برويم وچه حمله اي که همه نيروهاي نظامي ايران را نشانه بگيرد، واکنش ايراني ها به يک شکل خواهد بود." او افزوده است که اين يک محاسبه استراتژيک درست است.

No comments: