Tuesday, September 04, 2007

پی آمدهای انتخاب هاشمی

پی آمدهای انتخاب هاشمی
نه مانند همیشه با آرای قاطع خبرگان - چهارشنبه 14 شهریور 1386 [2007.09.05]
سرانجام بر خلاف تحلیل ها و تصوراتی که هواداران دولت و کیهان بر زبان ها انداخته بودند هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد گرچه نسبت ارایش چیزی نبود که بتوان از آن به عنوان پیروزی یاد کرد.
هاشمی که برای نیابت ریاست همین مجلس معمولا هفتاد رای داشت که گاهی از ارای آیت الله مشکینی بیش تر بود، در حالی که اين بار ايت الله جنتی دبیر شورای نگهبان رقیبش بود، با کسب چهل و یک رای از مجموع هفتاد و پنج نماینده حاضر برگزیده شد و آیت الله جنتی با 33 رای ناکام ماند. در حالی که یک رای باطل اعلام شد و ده نماینده نیز در اجلاس خبرگان حضور نداشتند.
کارشناسان نوشته اند در واقع، میزان آراء آقای رفسنجانی کمتر از حد انتظار محافل سیاسی و آرای رقیب او بیش از حد انتظار بود.پیش از این، رئیس مجلس خبرگان با اجماع طیف‌های سیاسی داخل این مجلس و بدون رقابت با نامزدهای دیگر انتخاب می‌شد. در واقع آيت الله علی مشکینی رئیس فقید مجلس خبرگان، چهره‌ای بود که به رغم تمایل آشکارش به جناح محافظه کار، نیروهای به نسبت میانه رو نیز با او مخالف نبودند.
انتخاب مشکینی که بعد از مغضوب شدن ایت الله منتظری سمت دیگر او امام جمعه قم را هم نصیب برد، از اولین دوره این مجلس با تائید هاشمی و حمایت وی صورت گرفت. در زمان آیت الله خمینی و با توجه به نزديکی وی با رهبر جمهوری اسلامی قدرتش در اندازه ای بود که هر کس را حمایت می کرد برگزیده می شد. این همان رفتاری بود که در جلسه معروف خبرگان دوره اول و هنگام مرگ ایت الله خمینی هم ظاهر شد و در آن مقام حمایت و پیشنهاد هاشمی رفسنجانی بود که به انتخاب ایت الله خامنه ای به رهبری انجاميد. در حالی که شخص ایت الله خامنه ای ابتدا به شورا نظر داشت و بعدا هم داوطلب نبود.
البته نفوذی که هاشمی رفسنجانی داشت بعد از پایان رياست جمهوری وی تا اندازه زيادی کاسته شد وی هم با حمايتش از محمدخاتمی جناح راست را رنجاند و هم از جناح چپ به قدرت رسیده احترامی ندید. شکست در انتخابات مجلس ششم که اولین شکست هاشمی در جمهوری اسلامی بود سرآغاز مجادلاتی بود که هنوز ادامه دارد. گرچه در دوران هشت ساله اصلاحات هرگز به اندازه دو سال گذشته ناسزا نشیند.
انتخابات اخیر مجلس خبرگان به هواداران هاشمی روحیه ای دوباره داد و انتخاب دیروزش به رياست مجلس هم بدان خواهد افزود. در آستانه این انتخابات مخالفان وی، بعد از آن که دانستند مصباح یزدی زمینه ای ندارد در صدد برآمدند تا محمد یزدی را در مقابلش قرار دهند و برای وی رای بگیرند، اما چندان که موفق نشدند نگاهشان به واعظ طبسی دوخته شد و سرانجام به هاشمی شاهرودی هم رضایت دادند اما هیچ کدام از دو نفر اخیر حاضر به رقابت با هاشمی نشدند. آیت الله جنتی در آخرين لحظات گفته میشود با مشورت هائی که از سوی هواداران احمدی نژاد با وی شد پذیرفت تا نامزد شود، در حالی که نزديکان وی نيز موافق چنین رقابتی نبودند.
با انتخاب هاشمی رفسنجانی به رياست مجلس خبرگان رهبری، فضای سیاسی بین المللی مطمئن خواهد شد که میانه روها چندان بی کس نمانده اند و در صحنه سیاسی ایران همچنان قدرتی دارند. در روزهائی که منازعات تبلیغاتی ايران با آمریکا و اروپا به سخت ترین لحظات خود رسیده این شاید مهم ترین دستاورد رائی باشد که محافظه کارترین روحانیون به نوگراترین روحانی حاضر در صحنه سیاسی دادند.

No comments: