Tuesday, October 30, 2007


تجمع دانشجویی در دانشگاه علامه و بازداشت دست کم 6 دانشجو توسط نیروهای امنیتی
ادوارنیوز: تجمع دانشجویی دانشجویان در دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه که از ظهر امروز با حضور دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. وگزارشهای مختلفی از بازداشت دستکم 6دانشجو در مقابل این دانشگاه منتشر شده است. به گزارش خبرنگار ادوار نیوز در پی فراخوان انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه علامه، برای برگزاری تجمع اعتراضی در این دانشگاه دانشجویان از ظهر امروز با تعطیل کردن کلاسها در دانشکده ارتباطات اقدام به برپایی تجمع و تریبون آزاد کردند. دانشجویان سپس با حرکت به سمت درب این دانشکده با شعارهای خود از نیروهای حراست خواستند به دانشجویان ممنوع الورود این دانشگاه و همچنین سایر دانشجویان دانشگاههای مختلف شهر تهران که از ورود آنها جلوگریری شده بود ، اجازه شرکت در تجمع داده شود که در پی امتناع حراست، دانشجویان با خرد کردن درب ورودی دانشکده ارتباطات علامه زمینه ورود سایر داشنجویان را فراهم کردند. دانشجویان تجمع کننده که در میان آنان اعضای انجمنهای اسلامی دانشگاههای مختلف شهر تهران دیده می شد سپس با برگزاری تریبون آزاد دانشجویی نسبت به ادامه بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، سلب حق تحصیل 31 دانشجوی دانشگاه علامه و تعطیلی انجمنهای اسلامی در دانشگاههای مختلف اعتراض کردند. دانشجویان همچمنین با سر دادن شعارهای"مرگ بر استبداد" مرگ بر دیکتاتور" " رییس انتصابی استعفا استعفا" نسبت به فشارهای وارده بر دانشجویان اعتراض کردند. در حال حاضر دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه در محاصره کامل نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارد و حداقل 6تن از دانشجویان در بیرون از دانشگاه توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده اند.

No comments: