Wednesday, October 31, 2007

اولتيماتوم ايران به شركتهاي توتال، شل و رپسول


اولتيماتوم ايران به شركتهاي توتال، شل و رپسول
فارس : ايران به شركت هاي توتال، شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن 2008 فرصت دارند براي مشاركت در ميادين گازي ايران تصميم گيري كنند. ایران در واكنش به تعلل شركت هاي غربي در امضاي قراردادهاي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي به دليل افزايش هزينه ها اعلام كرد حاضر است نگراني هاي اين شركت ها را در اين مورد برطرف كند. علي وكيلي مدير عامل شركت نفت و گاز پارس با اعلام اين خبر گفت: «نگراني شركت ها از افزايش هزينه هاي ساخت و ساز و كاهش ارزش دلار منطقي بوده و ما حاضريم در جريان مذاكرات به اين نگراني ها توجه داشته باشيم البته مشروط به آن كه تقاضاهاي غير منطقي در اين زمينه مطرح نشود.» در عين حال وكيلي هشدار داد زمان براي شركت هاي غربي در حال تمام شدن است و صف گسترده اي از رقبا براي توسعه ميدان پارس جنوبي وجود دارد. اين پيشنهاد هر گونه بهانه اقتصادي براي شركت هاي غربي در مورد تعلل براي حضور در ايران را از ميان مي برد. وكيلي گفت: «هيچ يك از شركت هايي كه براي توسعه پارس جنوبي با ايران مذاكره كرده اند مخاطرات سياسي را در ميان عوامل تعلل خود برنشمرده اند و به افزايش هزينه ها به عنوان دليل مهم در اين زمينه اشاره كرده اند.» او گفت: «ايران قراردادهايي را بر پايه نظام جديد بيع متقابل با آن ها امضاء مي كند كه در آن هزينه ها متغير خواهد بود.» وكيلي به شركت هاي توتال،رويال داچ شل و رپسول هشدار داد تا ژوئن 2008 فرصت دارند تصميم نهايي خود را بگيرند. وي به انجام مذاكره با شركت روسي گازپروم اشاره كرد و گفت اين شركت بسيار علاقمند است در دو يا سه فاز پارس جنوبي مشاركت كند. به گفته وي شركت تركيه اي تركيش پتروليوم نيز در ماه نوامبر با ايران وارد مذاكرات جدي مي شود. وي همچنين از نهايي شدن قرارداد توسعه ميدان پارس شمالي با شركت چيني كنوك در آينده نزديك خبر داد. وكيلي با اشاره به صف طولاني شركت هاي متقاضي براي فعاليت در ميادين گازي ايران گفت:«هر شركتي كه از صف خارج شود بايد به انتهاي صف برگردد.» وي كه يكي از افراد نزديك به احمدي نژاد است در ماه اوت سال جاري مدير عاملي شركت نفت و گاز پارس را برعهده گرفت. او هرگونه تاخير طولاني در پروژه هاي پارس جنوبي را رد كرد اما گفت:«برخي مسائل فني يا تغيير طرح ها مثل افزايش ظرفيت پيشرفت برخي پروژه ها را كند كرده است.»

No comments: