Wednesday, October 31, 2007

اعتراض روزنامه نگاران ایرانی به مدیران مطبوعات


اعتراض روزنامه نگاران ایرانی به مدیران مطبوعات
بی بی سی : 222 روزنامه نگار ایرانی با صدور بیانیه ای به آنچه رفتارغیرحرفه ای و غیرصنفی برخی از مدیران مطبوعات خوانده اند اعتراض کرده و مدیران مطبوعات را به رعایت حقوق صنفی روزنامه نگاران فراخوانده اند.این بیانیه به دنبال اخراج دو روزنامه نگار اقتصادی از یکی از روزنامه های اصلاح طلب صادر شده است. مدیران این روزنامه اخراج این دو روزنامه نگار را به نقض مقررات کاری نسبت داده اند، اما امضاکنندگان بیانیه اعتقاد دارند که اخراج این افراد به دلائل اعتراضات صنفی آنان صورت گرفته است.صادرکنندگان بیانیه که عمدتاً به مطبوعات اصلاح طلب تعلق دارند نوشته اند که در شرایطی که روزنامه نگاران به دلیل داشتن اندیشه اصلاحگر مورد عتاب قرار می گیرند، برخی مدیران مطبوعات نیز که از چهره های سیاسی یا اقتصادی اند، برای استفاده از توان اجرایی و حرفه ای روزنامه نگاران حقوق صنفی آنان را نادیده می گیرند و بر مشکلات اجتماعی آنان می افزایند، به گونه ای که روزنامه نگاران احساس می کنند در برابر پیکانی دو وجهی قرار گرفته اند.این روزنامه نگاران بیانیه خود را هشداری صنفی به مدیرانی می دانند که "کنش و واکنشهای سیاسی و اقتصادی آنها را میهمان مطبوعات کرده است، میهمانانی که بهتر است حقوق صنفی میزبانان خود را رعایت کنند".امضاکنندگان بیانیه ابراز نگرانی کرده اند که اخراج و بیکارکردن روزنامه ‌نگاران از سوی برخی مدیران مطبوعات در حال تبدیل شدن به رویه است و از انجمن صنفی روزنامه ‌نگاران ایران خواسته اند با برگزاری نشستی عمومی، این مسأله را بررسی و تصمیمات مقتضی برای دفاع از حقوق معیشتی صنفی روزنامه ‌نگاران اتخاذ کند.عبدالرضا تاجیک، یکی از امضاکنندگان بیانیه، روند اخراج و حذف روزنامه نگاران را با انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است چهار ماه دیگر برگزار شود مرتبط می داند و می گوید مدیران مطبوعات در راستای بهره برداریهای انتخاباتی به دنبال آنند که روزنامه نگارانی را که دیدگاههای سیاسی شان با آنان هماهنگ نیستند حذف کنند و افراد هماهنگ با خود را جایگزین آنان کنند.در بخش دیگری از بیانیه نسبت به حضور "منفعت طلبان" در مطبوعات هشدار داده شده و آمده که این افراد با تنگ شدن فضا برای روزنامه نگاران "متعهد"، امکان فعالیت بیشتری یافته ‌اند. عبدالرضا تاجیک می گوید که منظور از منفعت طلبان در این بیانیه کسانی است که به ارزشهای روزنامه نگاری وفادار نیستند و در تنها راستای سودآوری برای خود و صاحبان روزنامه ها تلاش می کنند.وی می گوید دو روزنامه نگار اقتصادی که اخیراً اخراج شده اند همواره می کوشیدند مرز میان خبر و آگهی در روزنامه ها رعایت شود، در حالی که برخی از گردانندگان روزنامه ها می کوشند این قبیل روزنامه نگاران را حذف و کسانی را جایگزین آنان کنند که بر خلاف اصول روزنامه نگاری، مرز میان خبر و آگهی را کمرنگتر کرده، از این راه منافعی برای خود و
مطبوعات کسب کنند
.

No comments: