Tuesday, October 30, 2007

شيوع مصرف مشروبات‌ الكلي در جمعيت دانش‌آموزي و دانشجويي


شيوع مصرف مشروبات‌ الكلي در جمعيت دانش‌آموزي و دانشجويي
ايسنا : در حالی که گفته می شود هم اكنون 500 هزار ايراني به طور دائم و غيردائم الكل مصرف مي‌كنند،نسبت به افزايش سرعت شيوع مصرف مشروبات‌ الكلي در جمعيت دانش‌آموزي و دانشجويي هشدار داده شد. در حال حاضر آمار شيوع اعتياد به الکل در ايران 6/2 درصد اعلام می شود اما الکل های صنعتی داروخانه ها به راحتی در اختیار همه گروه های سنی قرار می گیرد و منجر به عارضه های شدید جسمی می شود.چندی پیش چند نفر در شهر قم بر اثر مصرف الکل صنعتی فوت شده و چند نفر نیز نابینا شدند. دكتر فرهاد طارميان عضو اتاق فكر پيشگيري از اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ايسنا،گفت: طبق نتايج بررسي‌هاي RSA يا ارزيابي سريع مصرف مواد مخدر از جمعيت نمونه شش هزار نفري معتادان ايراني، بيش از 90 درصد معتادان كشور اعتياد را با سيگار و مشروب آغاز كرده‌اند. عضو اتاق فكر پيشگيري از اعتياد ستاد مبارزه با مواد مخدر، اختلالات خلقي اعم از افسردگي‌هاي خفيف و شديد، اختلالات اضطرابي مانند اضطراب‌هاي فراگير و حمله‌هاي اضطرابي شديد و همچنين اختلالات جنسي اعم از بي‌تفاوتي نسبت به جنس مخالف و كاهش موفقيت در انجام روابط جنسي را از عمده عوارض مصرف دراز مدت الكل برشمرد
.

No comments: