Tuesday, October 30, 2007

پدر دانشجوي زنداني نيز بازداشت شد - در ادامه فشار بر زندانيان کرد

پدر دانشجوي زنداني نيز بازداشت شد
در ادامه فشار بر زندانيان کرد - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
سامان رسول پورs.rasoulpour@gmail.com
همزمان با تشديد بازداشتها در کردستان، فعالان دربند و خانواده هايشان نيز تحت شديدترين فشارهاي امنيتي قرار ‏گرفته اند.‏‎ ‎دستگيري پدر ياسر گلي، به دستور دادستاني سنندج، آخرين برخورد از اين دست است.‏
پدر ياسر گلي، دانشجوي زنداني، صبح ديروز به دستور دادستاني سنندج، بازداشت و به جاي نامعلومي منتقل شد.علت ‏دستگيري وي که طبق روال هر روز براي پيگيري وضعيت فرزندش به دادگاه رفته بود، مشخص نيست. مادر ياسر ‏گلي چهار روز قبل در گفتگو با روز گفته بود: "هيچ خبري از وضعيت پسرم ندارم، هر روز به دادگاه مي روم تا شايد ‏بتوانم خبري از ياسر بگيرم، اما ‏اينجا کسي پاسخگو نيست؛ حتي دو روز است ما را تهديد مي کنند‎. ‎داديار پرونده ‏ديروز تهديد کرد که تا هر وقت دلم ‏بخواهد پسرتان را در زندان نگه مي دارم. حتي تهديد کرد که اگر زياد اينجا شلوغ ‏کنيد دستور مي دهم شماها را هم ‏بازداشت کنند‎"‎‏.‏
حال به دنبال بازداشت همسر و فرزند، او به روز مي گويد: "از نگراني دارم مي ميرم.پسر بيمارم را 3 هفته است نگه ‏داشته اند، امروز همسرم را هم گرفتند. احتمال دارد فردا حتي من را هم بگيرند.جرم ما فقط اين است که آزادي پسر ‏دانشجويمان را مي خواهيم.آنها اجازه نمي دهند با پسرمان ملاقات کنيم، برخورد غير مسئولانه اي با ما مي کنند، ‏تهديدمان مي کنند؛ تازه اگر ما اينها را به افکار عمومي مي گوييم عصباني هم مي شوند. امروز تهديدشان را عملي ‏کردند؛ حتي تلفن هاي منزلمان را هم قطع کرده اند تا با کسي ارتباط نداشته باشيم؛ تلفن همراه من را هم قطع کرده اند.ما ‏اينها را بايد به چه کسي بگوييم؟"‏
همزمان با اين برخوردها، زندانيان کرد نيز هر روز در شرايط سخت تري قرار مي گيرند.محمد صديق کبودوند، که 4 ‏ماه است در بازداشت بسر مي برد، شديدا بيمار است و فشارهاي روحي زيادي در زندان به وي وارد مي آيد. وي که ‏حتي قبل از بازداشت ناراحتي ريوي داشت، بيماريش در زندان اوين حادتر شده است. خانواده ي وي خبر داده اند که ‏در آنجا به بيماري پوستي و افزايش فشار خون نيز دچار شده است.علاوه بر اين محمد صديق کبودوند در زندان حتي ‏براي اينکه به توالت برود، بايد نامه کتبي بنويسد و اجازه بگيرد.‏از سويي فشارهاي روحي زيادي به وي وارد مي شود تا سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را منحل کند و از سوي ‏ديگر از وي مي خواهند اعضاي اين نهاد حقوق بشري را محدود و به سکوت تشويق کند. شيرين عبادي، وکيل مدافع ‏محمدصديق کبودوند هنوز نتوانسته با وي ملاقاتي داشته باشدو يا پرونده ي وي را مطالعه کند. اين در حالي است که ‏قرار بازداشت اين فعال حقوق بشر هر ماه تمديد مي شود.‏
يکي از اعضاي خانواده محمد صديق کبودوند در همين ارتباط به روز مي گويد: "پدر ما فقط براي بهبود وضعيت ‏حقوق بشر کار مي کرد و چيزي براي پنهان کردن نداشت. هر طور فکر مي کرد، همانطور مي نوشت و همه سخنان ‏وي روي سايت وجود دارد. اما طوري با پدرم رفتار مي کنند که انگار او مجرمي خطرناک است. حتي اجازه نمي دهند ‏هر وقت دلش خواست به توالت برود. او بايد براي اين کار حتما نامه بنويسد و اجازه بگيرد؛ يا وقتي او را به اتاق ‏ملاقات مي آوردند، با چشم بند مي آورند و بعد از اتمام ملاقات، مجددا چشم بند را مي بندند.او مريض است و با وجود ‏بيماريهايي که دارد تحت فشارهاي روحي هم هست.ما نگران او هستيم." ‏
همزمان روناک صفازاده، فردين مرادي، شاهو کوليايي و حبيب لطفي هم که در فاصله کمي از يکديگردر سنندج ‏بازداشت شده اند، همچنان در زندان به سر مي برند و قرار بازداشت آنها براي يک ماه ديگر تمديد شده است. عدم ‏تماس آنها با خانواده و سکوت نهادهاي امنيتي و قضايي باعث بي اطلاعي خانواده هايشان از اتهامات وارد بر آنها شده ‏است.‏

No comments: