Tuesday, October 30, 2007

دوبي: مرکز فشار آمريکا بر ايران

دوبي: مرکز فشار آمريکا بر ايران
اينترناشنال هرالد تريبون افشا مي کند - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]

سفر يک مقام بلند پايه خزانه داري آمريکا به دوبي ، چند روز پس از اعلام تحريم هاي اخير آمريکا عليه ‏ايران، توجه را به اين کشور نفت خيز خليج، که دروازه اقتصاد ايران به حساب مي آيد، جلب کرده است.‏روابط تجاري امارات متحده عربي با ايران و رشد دوبي به عنوان مرکز مالي بين المللي، تهران را در تحمل ‏تحريم هاي بين المللي در برابر برنامه هسته اي اش ياري کرده است و اين چيزي است که آمريکا در صدد ‏تغيير آن است.‏
بسياري از تحليل گران معتقدند تصميم روز پنج شنبه آمريکا در تحريم چند بانک و موسسه مرتبط با سپاه ‏پاسداران انقلاب، شرکت هاي دوبي را از انجام معاملات با ايران باز خواهد داشت و اين زيان اقتصادي جدي ‏به اقتصاد ايران وارد مي کند.‏ولي گروهي ديگر معتقدند گسترش روابط تجاري ايران و چين مي تواند تا حد زيادي کاهش تجارت با امارات ‏را جبران کند و مي گويند آمريکا با اين روش ها نمي تواند رفتار ايران را عوض کند مگر اينکه مستقيما ‏صنايع نفت و گاز اين کشور را هدف گيرد.‏
در ملاقات روز دوشنبه ديويد مک کورميک ، معاون حزانه داري آمريکا در امور بين المللي با مقامات ‏امارات راه هاي اعمال فشار بر ايران به منظور توقف غني سازي اورانيوم، مورد بحث قرار گرفت.‏مک کورميک گفت: " ما با مقامات امارات در اين باره صحبت کرديم و اميد وار هستيم امارات نيز در اين ‏امر از جامعه بين المللي پيروي کند."
بنا بر گزارش خبر گزاري امارات مک کورميک اهداف آمريکا را از اقدامات اخير براي مقاقات امارات ‏توضيح داده و اظهار اميدواري کرده است که امارات نيز در تحريم شرکت هاي وابسته به سپاه همکاري ‏نمايد.‏
شوراي امنيت سازمان ملل پس از تصويب دو قطعنامه عليه ايران اکنون در حال بررسي صدور سومين ‏قطعنامه عليه ايران است.‏
تهران همچنان اظهار مي کند که برنامه هسته اي اش براي مقاصد صلح آميز است.‏
امارات با داشتن حدود پانصد هزار ايراني و تجارتي معادل 10 ميليارد دلار در سال با جمهوري اسلامي ‏ايران، اين کشور از بزرگترين شرکاي تجاري ايران محسوب مي شود.‏
نيل پاتريک، يک تحليل گر مقيم دوبي گفت:" اماراتي ها به نقش خود واقف هستند و مي خواهند با آمريکا در ‏اين زمينه همکاري کنند."‏
وي گفت اکنون با تصميمات اخير آمريکا در دوبي اين احساس تقويت شده است که تمام مبادلات ايران با ‏کشورهاي حاشيه خليج فارس تحت نظر قرار خواهد گرفت. بسياري از بانک هاي بين المللي دوبي از هم ‏اکنون از مبادله با ايران خودداري مي کنند.‏
مصطفي علاني، يک متخصص امنيتي در مرکز مطالعات خليج در دوبي گفت تحريم هاي جديد آمريکا ‏شرکت ها را از مبادله با ايران بر حذر داشته است چرا که به زحمت بتوان تشخيص داد کدام شرکت ها با ‏سپاه همکاري دارند.‏
علاني گفت: "بنا براين ساده تر آن است که هر نوع تجارتي با ايران قطع شود" وي افزود خطر حمله نظامي ‏در واقع کشور هاي خليج را وادار به همکاري با آمريکا کرده است.‏
سعيد ليلاز، يک اقتصاد دان مقيم تهران گفت چين هنوز از تجارت با ايران منصرف نشده است و توانسته ‏است حجم مبادلات خود را از چند صد ميليون دلار در دهه پيش به 20 ميليارد دلار برساند.‏
چين نيز مانند امارات در کار صادرات مجدد به ايران است و در واقع راه را براي دور زدن آمريکا در تحريم ‏ها فراهم مي آورد. ليلاز افزود: "اگر قرار است با امارات قطع رابطه کنيم بايد به طرف چين برويم، که در ‏واقع ظرف دو سه سال اخير همين نقش را براي ايران بازي کرده است."‏
اين تحليل گر ايراني مي گويد تا زماني که ايران 80 ميليارد صادرات نفتي دارد تحريم ها را تحمل خواهد ‏کرد. با توجه به قيمت بيش از 90 دلار نفت بعيد است واشنگتن بخواهد تهاجمي را عليه صنايع نفت ايران ‏انجام دهد.‏
مانيو لويت، معاون سابق خزانه داري آمريکا و متخصص تروريسم در موسسه شرق نزديک درواشنگتن، مي ‏گويد: "اين کار نگراني هاي زيادي به دنبال دارد."‏
وي گفت هدف قرار دادن قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا، است با داشتن ميليارد ها دلار در صنايع نفت و گاز ‏شايد تهاجمي تر باشد.‏
ولي اينکه اين اقدامات تغييري در روش ايران ايجاد کند موضوعي است که آينده نشان خواهد داد.‏‏ ‏منبع: اينترناشنال هرالد تريبون 30 اکتبر ‏

No comments: