Wednesday, October 31, 2007

ایران را به رفع نقایص در مبارزه با پول شویی فرا خواند

ایران را به رفع نقایص در مبارزه با پول شویی فرا خواند
خبرگزاری «نووستی» : گروه بین المللی FATF ) The Financial Action Task Force) ایران را فرا خواند که در اسرع وقت تدابیری برای رفع نقایص موجود در مسئله مبارزه با پول شویی درآمدهای غیر قانونی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند. این مطلب در اطلاعیه روز سه شنبه سازمان نظارت مالی روسیه آمده است. در این اطلاعیه گفته می شود: "گروه FATF نگران این است که نبود سیستم جامع مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران، عاملی جدی برای آسیب پذیر سازی سیستم مالی بین المللی است". بدین ترتیب از ایران خواسته شده است که تدابیری برای رفع نقایص در مبارزه با درآمدهای غیر قانونی و تامین مالی تروریسم اتخاذ کند، از جمله تدابیری که در گزارش صندوق بین المللی ارز در سال 2006 در رابطه با ایران قید شده اند. صندوق بین المللی ارز همه ساله چنین گزارش هایی درباره کشورهای عضو منتشر می کند. اعضای FATF به موسسات مالی خود درباره ریسک های مربوط به این نقایص در ایران اطلاع می دهند. در عین حال این سازمان به همکاری با ایران در این راستا ابراز امیدواری نمود. FATF توسط هفت کشور صنعتی جهان (آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و کانادا) در سال 1989 به پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه تاسیس شده بود. این سازمان توصیاتی را در زمینه مبارزه با جرایم مالی در سطح ملی و بین المللی تنظیم می کند.

No comments: